Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes

Filmen handler om et barn som lever med vold mellom foreldrene og tar med seg dette inn i skolehverdagen (01:16).

 

Filmen handler om hvordan et barn som opplever vold hjemme fortolker en hendelse i skolehverdagen fra et overraskende perspektiv.

Filmen er utviklet og produsert av kommunikasjonshuset Dinamo i samarbeid med filmselskapet Tangrystan på oppdrag fra dinutvei.no.