Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du hos Alternativ til vold – ATV

Hvordan arbeider Alternativ til vold (ATV) med voldsproblematikk? ATV kan hjelpe både deg som er redd for å bruke vold og deg som har opplevd vold. Se film!

 

Filmen ovenfor er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Filmen er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk:

 

Les mer om Alternativ til vold.