Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Beskyttelsestiltak ved vold og overgrep

Hvis du utsettes for trusler, vold og overgrep, har du rettigheter som gir deg hjelp og beskyttelse. Du kan også ta noen forholdsregler selv.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.