Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์ MiRA คืออะไร

คุณเป็นผู้หญิงที่มีประวัติการถูกใช้ความรุนแรงหรือถูกทารุณกรรมในขณะเยาว์วัยหรือไม่ คุณสามารถติดต่อศูนย์ MiRA ซึ่งทำงานเพื่อสิทธิสตรีจากชนกลุ่มน้อยและต่อต้านการทารุณกรรม

ศูนย์ MiRA ทำงานเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของสตรีจากชนกลุ่มน้อยในประเทศนอร์เวย์

ศูนย์ดำเนินการทุกรูปแบบเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงผ่านทางต่อไปนี้:

  • ความช่วยเหลือและการแนะนําแนวทางในภาวะวิกฤติ
  • การให้คำปรึกษาจากพนักงานอัยการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • การจัดกลุ่่มสนทนาในตอนเย็น
  • หลักสูตร

คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อเมื่อติดต่อกับศูนย์ MiRA เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับ และไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายในทันที ผู้ใช้บริการของศูนย์คนอื่นๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณกับผู้อื่น ศูนย์ MiRA ไม่ได้มีล่ามให้บริการ แต่มีพนักงานที่มีสามารถพูดได้หลายภาษา

ไม่จําเป็นต้องมีการส่งตัว และคุณสามารถติดต่อศูนย์ด้วยตัวคุณเองทางโทรศัพท์หรืออีเมล หรือคุณสามารถมาที่ศูนย์ได้เช่นกัน ศูนย์ MiRA มีเจ้าหน้าที่ประจำและอาสาสมัครมากมาย พนักงานจะมีทั้งนักสังคมสงเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาใกล้เคียงที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการย้ายถิ่น เพศ และอื่นๆ

บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์ MiRA สำหรับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นสตรีเป็นองค์กรอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ใช่ภาครัฐ และไม่ได้เชื่อมโยงกับกลุ่มศาสนาใดๆ ศูนย์ MiRA ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่น นอกจากนี้ศูนย์ยังดำเนินโครงการจำนวนมากซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคหลายแห่ง

ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์ MiRA ตั้งอยู่ที่ Storgata 53, Oslo

โทรศัพท์ 22 11 69 20

เว็บไซต์ของศูนย์ MiRA

อีเมล: post@mirasenteret.no หรือ krisehjelp@mirasenteret.no