Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

BASISーโครงการการรักษาผู้ต้องขังในเรือนจําที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดทางเพศ

BASIS er et frivillig tilbud til deg som er dømt og sitter i fengsel for seksuallovbrudd

BASIS เป็นโครงการการรักษาโดยสมัครใจสําหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดทางเพศและผู้ที่ต้องการการบำบัดรักษาเฉพาะทาง

BASIS เป็นโครงการระดับชาติ และการรักษาจะเริ่มขึ้นเมื่อคุณยังอยู่ในเรือนจำ จุดมุ่งหมายของโครงการคือการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดทางเพศจากการทำความผิดซ้ำ ตัวย่อ BASIS (ในภาษานอร์เวย์) หมายถึงการรักษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางเพศในบริการสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (รอง)

ฉันจะสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร

หากคุณอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรักษา แพทย์เรือนจําหรือนักจิตวิทยาจะส่งต่อไปยังสมาชิกของทีม BASIS หลังจากพูดคุยกับคุณ สมาชิกในทีม BASIS จะพูดคุยกับคุณและตัดสินใจว่าควรให้การรักษาหรือไม่ ในบางครั้งสมาชิกในทีม BASIS อาจแนะนํามาตรการอื่นที่เหมาะสมกว่า หากคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายโดยตรงสําหรับ BASIS

หากคุณตัดสินใจยอมเข้ารับการบำบัดรักษา คุณอาจถูกย้ายไปยังเรือนจําที่มีโครงการ BASIS ทัณฑสถานนอร์เวย์จะประเมินว่าการย้ายเรือนจําเป็นไปตามข้อกําหนดอย่างเป็นทางการหรือไม่ เช่น ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตั้งแต่ปี 2020 BASIS มีให้บริการในเรือนจําที่เลือกทั่วประเทศ:

ภาคเหนือ:

เรือนจํา Tromsø
เรือนจํา Trondheim รวมถึงแผนกแยก Leira และ Kongensgate

ภาคตะวันออก:

เรือนจํา Halden
เรือนจํา Romerike รวมถึงแผนก Ullersmo และ Kroksrud
หน่วยเยาวชนผู้กระทําผิดที่ Eidsvoll
เรือนจําและศูนย์กักกัน Ila
เรือนจําและศูนย์กักกัน Bredtveit

ภาคตะวันตก:

เรือนจํา Bergen
เรือนจํา Bjørgvin รวมถึงหน่วยเยาวชนผู้กระทําผิดภาคตะวันตก

ภาคตะวันตกเฉียงใต้:

เรือนจํา Åna
เรือนจํา Agder (ตั้งแต่ปี 2021)

ภาคใต้:

เรือนจํา Nordre Vestfold, แผนก Horten
เรือนจํา Søndre Vestfold, แผนก Berg และ Larvik

นอกจาก BASIS แล้วเรือนจําบางแห่งยังมีการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ สําหรับผู้ต้องขังที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดทางเพศ บริการเหล่านี้สามารถให้บริการเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลได้ คุณมีสิทธิที่จะสมัครขอเข้าเรือนจำที่มีโครงการการรักษาที่ตรงกับความต้องการของคุณ

การรักษามีขั้นตอนอย่างไร

การรักษาจะขึ้นอยู่กับการสนทนาอย่างต่อเนื่องกับนักจิตวิทยาในเรือนจำในช่วงระยะเวลาของโทษจําคุกของคุณ หลังจากปล่อยตัว คุณสามารถเข้ารับคำปรึกษานอกเรือนจำต่อไปได้ การบำบัดรักษาเป็นการรักษารายบุคคล ไม่ได้เป็นแบบกลุ่ม จํานวนครั้งในการรักษาและความถี่ในการบำบัดรักษาที่จำเป็นสำหรับคุณจะกําหนดตามความจำเป็นของคุณ ซึ่งประเมินโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับนักจิตวิทยาของคุณ

คุณและนักจิตวิทยาจะร่วมมือกันเพื่อวางแผนการรักษา การบำบัดรักษาอยู่บนฐานของแนวคิดที่เรียกว่า รูปแบบชีวิตที่ดี ประเด็นสําคัญในการสนทนาได้แก่: เป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไร คุณจะบรรลุเป้าหมายชีวิตของคุณและมีชีวิตที่ดีโดยไม่ก่ออาชญากรรมได้อย่างไร

คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่เรือนจําหรือฝ่ายสุขภาพของเรือนจํา

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญหน่วยผู้ป่วยนอก (SPE) ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโล สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BASIS หรือโครงการการรักษาอื่นๆ ที่มุ่งเป้าไปที่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางเพศ SPE ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาล Gaustad ในออสโลและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในสาขานี้

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล, หน่วยผู้ป่วยนอกผู้เชี่ยวชาญ (SPE): post.spe@ous-hf.no

เว็บไซต์: หน่วยผู้ป่วยนอกผู้เชี่ยวชาญ (SPE) ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโล