Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์ช่วยเหลือกรณีถูกทำร้ายร่างกายคืออะไร

inngang overgrepsmottak

คุณเคยตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนหรือการล่วงละเมิดทางเพศอื่น ๆ หรือไม่ คุณสามารถพูดคุยกับใครสักคนและรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือกรณีถูกทำร้ายร่างกาย คุณไม่จําเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์หรือใครก็ตาม และคุณจะได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าคุณต้องการแจ้งความเกี่ยวกับการทําร้ายร่างกายนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือไม่ บริการของเราไม่มีค่าใช้จ่าย และศูนย์เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน

ความช่วยเหลือทั้งหมดที่มีให้ในศูนย์ช่วยเหลือกรณีถูกทำร้ายร่างกายสามารถเลือกได้ โดยมีคุณเป็นผู้เลือกว่าจะใช้บริการในส่วนใด คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือได้แม้ว่าการทําร้ายร่างกายจะเกิดขึ้นสักระยะหนึ่งแล้ว และคุณสามารถพาคนอื่นมาเป็นเพื่อนได้เมื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์ช่วยเหลือกรณีถูกทำร้ายร่างกาย

ข้อเสนอของศูนย์ช่วยเหลือกรณีถูกทำร้ายร่างกาย

  • การให้คำปรึกษาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
  • การตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหา รักษา ตลอดจนป้องกันการบาดเจ็บและการติดเชื้อ
  • การทดสอบการตั้งครรภ์
  • การตรวจสอบทางนิติเวชเพื่อเก็บหลักฐาน
  • ความช่วยเหลือในการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • คุณจะได้รับความช่วยเหลือแม้ว่าการทำร้ายร่างกายจะผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ตาม
  • ความช่วยเหลือในการติดต่อทนายความ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ไม่ว่าจะมีการแจ้งความเกี่ยวกับการทําร้ายร่างกายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือไม่
  • ข้อมูลเกี่ยวกับบริการติดตามผล สถานพักพิงฉุกเฉิน และสถานที่อื่น ๆ เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

นี่คือภาพยนตร์เกี่ยวกับการเข้ารับบริการในศูนย์ช่วยเหลือกรณีถูกทำร้ายร่างกาย:

 

คุณจะพบใครที่ศูนย์ช่วยเหลือกรณีถูกทำร้ายร่างกาย

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือกรณีถูกทำร้ายร่างกายประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ของศูนย์มีหน้าที่รักษาความลับ ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อคุณให้ความยินยอม หรือหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่อาจรอช้าได้เท่านั้น

ศูนย์ช่วยเหลือกรณีถูกทำร้ายร่างกายมีล่ามให้บริการในกรณีที่จำเป็น

คุณสามารถหาศูนย์ช่วยเหลือกรณีถูกทำร้ายร่างกายได้ที่ไหน

ศูนย์ช่วยเหลือกรณีถูกทำร้ายร่างกายจะทำงานร่วมกับแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินหรือโรงพยาบาล โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณสุข แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ผู้เยี่ยมบ้านเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพ หรือบุคคลอื่น สามารถช่วยคุณติดต่อกับทางศูนย์ได้

คุณสามารถดูภาพรวมของศูนย์ช่วยเหลือกรณีถูกทำร้ายร่างกายที่ให้บริการในนอร์เวย์ได้ที่นี่ (เลือก ‘overgrepsmottak’ ในหัวข้อ ‘Type tilbud’)
มีแผ่นพับพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือกรณีถูกทำร้ายร่างกาย

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

หากคุณไม่สามารถเดินทางไปยังศูนย์ช่วยเหลือกรณีถูกทำร้ายร่างกายที่ใกล้ที่สุดได้ (เนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงหรืออยู่ห่างไกล เป็นต้น) คุณสามารถติดต่อแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ นอกจากนี้ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินบางแห่งยังสามารถดำเนินการตรวจสอบทางนิติเวชเพื่อเก็บหลักฐานได้เช่นกัน โทรไปที่หมายเลข 116 117 เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด

ดูภาพรวมระดับภูมิภาคของศูนย์ช่วยเหลือกรณีถูกทำร้ายร่างกาย

บทความนี้เขียนโดยกองบรรณาธิการของ dinutvei.no ร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพนอร์เวย์