Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Vil avslutte besøksforbudet mot min tidligere kjæreste. Hva gjør jeg?

Alder: 41
Kjønn: dame

Spørsmål

Hei jeg vil gjerne avslutte et besøksforbud mot min tidligere kjæreste. Vi har løst våre konflikter, og vi har felles venner, dette gjør det unødvendig og bortkastet energi på og opprettholde dette forbudet, som utgår 04.04.21

Jeg trenger også hans praktiske bistand så hele besøksforbudet er mer til ulempe. Hva kan jeg gjøre,det var jeg selv som ba om det.

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Et besøksforbud kan nedlegges dersom den som forbudet skal beskytte har begjært det, eller allmenne hensyn krever det. Det er politiet som vurderer og iverksetter beskyttelsestiltak som besøksforbud.
Ifølge straffeprosessloven § 222 a kan politet/påtalemyndigheten nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person ellers vil

  • begå en straffbar handling overfor en annen person,
  • forfølge en annen person,
  • på annet vis krenke en annens fred, eller
  • begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person.

Hvis vilkårene for et besøksforbud ikke lenger er oppfylt, kan det være at det er mulig å få opphevet besøksforbudet før det løper ut. Vi vil derimpot anbefale at du kontakter politiet hvor du ba om besøksforbudet og som har vurdert saken, og forklare situasjonen for dem. De vil kunne gi deg mer konkret informasjon om det er mulig å oppheve forbudet mot din tidligere kjæreste, eventuelt hvordan du går fram for at det kan skje.

Vennlig hilsen
dinutvei.no