Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Traumebehandling blir for vondt og vanskelig

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: 36
Kjønn: mann

Spørsmål

Hei. Jeg har et spørsmål. Jeg har forsøkt en traumebehandling 2 ganger. Begge gangene har endt med at jeg utvikler såkalt\»selvskade\» og at jeg har utviklet suicidale tanker. Traumebehandling blir for vondt og for vanskelig. Nå har jeg et sterkt behov for vedlikeholdsbehandling. Kan jeg få noen råd på hvordan jeg skal formulere dette overfor Dps, sånn at de gir meg riktig behandling.

Svar

Hei, og takk for at du kontakter oss.

Som pasient har du rett til å medvirke når du mottar helsetjenester. Det betyr i ditt tilfelle at DPS, så langt som mulig, skal utforme behandlingen du tilbys i samarbeid med deg og at behandlingen skal tilpasses ditt behov.

Når du ikke ønsker eksponerende traumebehandling, skal DPS tilby annen behandling. Et alternativ er kognitiv terapi for spesifikke symptomer som søvnforstyrrelser, unngåelsesatferd.  Et annet alternativ er å jobbe med stabilisering for eksempel i form av gruppebehandling hvor man arbeider med såkalt psykoedukasjon og å få til god fungering i hverdagen. Det finnes også andre behandlingsformer.

Vi anbefaler deg først og fremst å være tydelig overfor den eller de som behandler deg om at traumebehandling blir for vondt og vanskelig for deg. Du kan eventuelt vurdere å ta med og vise henvendelsen du sendte til oss. Det kan også være en idé at du før timen skriver ned det du ønsker å si om reaksjonene du opplever at traumebehandlingen gir, og hvordan de påvirker deg i hverdagen. Sammen kan dere så jobbe med å finne ut hva som kan være best egnet behandling for deg.

Har du allerede og uten hell prøvd å ta opp reaksjonene du har fått på behandlingen til nå og det at du ønsker en annen behandling, er en mulighet å be om å få snakke med en annen behandler ved samme DPS, eventuelt med lederen ved DPS.

Vi håper du får den hjelpen og  behandlingen du trenger.

Vennlig hilsen, dinutvei.no