Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Sønnen vår er utsatt for nettovergrep og venter på avhør. Hvordan kan vi best hjelpe i mellomtiden?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: 54
Kjønn: dame

Spørsmål

Vi har en 12 åring som har vært utsatt for seksuelt nettovergrep. Sak er anmeldt men ventetiden for å komme inn på barnehuset er vistnok lang ifht politiet. Vi er fortvilet da vi for tre uker siden fikk vite om hendelsen og politiet har ikke satt vårt barn i kontakt med hjelp enda og vi har ikke fått info. Jeg (mor) er avhørt. Men ikke 12 åringen.

Hva kan vi gjøre for å hjelpe han denne tiden? Han vil ikke prate med oss. Han har opplevd seksuelt overgrep tidligere av sitt søskenbarn og fikk den gang samtaler på sykehuset. Bup er bare å glemme, lang ventetid, og helsesøster mener jeg ikke blir godt nok i dette tilfellet.

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det er veldig forståelig om dere er fortvilet og lurer på hvordan dere kan hjelpe 12-åringen deres i påvente av et avhør ved Statens barnehus og videre oppfølging. Barn og unges behov for hjelp er det viktigste i en slik situasjon, og vi håper dere har hørt fra politiet siden du sendte henvendelsen din til oss. Hvis ikke, kan du kontakte politiet som har saken, eventuelt etterforskningsleder, å spørre om du kan få vite noe om status hva gjelder avhør av sønnen deres. Hvis politiet ikke allerede er kjent med det, vær tydelig på at gutten deres har blitt utsatt for overgrep tidligere. Du kan eventuelt spørre om det er blitt oppnevnt en bistandsadvokat for ham, og som dere igjen kan kontakte for videre informasjon og status i saken.

Til hvordan dere best kan hjelpe sønnen deres nå, anbefaler vi dere å ringe til nærmeste barnehus å spørre dem om råd og veiledning. Her finner dere oversikt over og kontaktinformasjon til Statens barnehus. (Huk av for «Statens barnehus» under «Type tilbud»).

Vi håper sønnen deres og dere får god og rask hjelp snart.

Vennlig hilsen
dinutvei.no