Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Har støtteterapi med livskvalitet å gjøre? Er det såkalt vedlikeholdsbehandling?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: 36
Kjønn: mann

Spørsmål

Hei. Jeg var nylig hos en psykolog som skulle vurdere min videre behandling. Jeg har vært igjennom en «vond» traumebehandling som ble alt for vanskelig. Nå vurderer psykologen at jeg har for skjør egostruktur til å fortsette traumebehandlingen. Han går så langt å sier at jeg blir destabilisert og at jeg vil ta skade av det. Videre så foreslår han langtidsterapi og støtteterapi.

Jeg har søkt litt etter dette men jeg finner ikke en helt klart svar. Støtteterapi gies som oftest når det er en krisesituasjon. Støtteterapi går også gjerne over mange år der målet er å gi støtte og mot til pasienten. Videre så skriver psykologen at det kan være aktuelt med en psykodynamisk tilnærming med fokus på økt livskvalitet der jeg selv får prate om det jeg opplever som vanskelig.

Denne behandlingen høres veldig passiv ut, men i mitt tilfelle så er det akkurat det jeg trenger. Mitt spørsmål er vel om jeg har tolket dette riktig? At støtteterapi har med livskvalitet å gjøre? Er dette en såkalt vedlikeholdsbehandling?

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det går ikke fram av det du skriver om du har posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og om du har fått tilbud om såkalt kunnskapsbasert behandling, det vil si behandling som det er vitenskapelig belegg for at er effektiv. Eksempler på slike behandlingsmetoder er kognitiv terapi for PTSD og EMDR, som du kan lese mer om her.

Selv om disse metodene er de mest anbefalte, vil det ofte være krevende og tøft å jobbe med egne traumeerfaringer. Noen kan også oppleve å bli dårligere en periode, før man blir bedre. Målet med behandlingen er imidlertid å kunne jobbe med egne erfaringer slik at man klarer å forholde seg til minnene på en ok måte, uten å bli satt helt ut av flashbacks eller unngår steder og situasjoner  av redsel for at det blir for tøft. Kunnskapsbasert behandling for PTSD kan gis i løpet av 12-20 behandlingstimer.

Vi vet ikke hva psykologen kan ha lagt i «skjør egostruktur», men vil understreke at det er viktig at du som bruker har rett til å medvirke til at du får den behandlingen du ønsker. Opplever du at behandlingen du blir tilbudt blir for krevende, kan du velge den bort. Vær tydelig på hvordan du opplever behandlingen du får og hva du trenger.  

Generelt skal alle behandlingsmetoder kunne fremme livskvalitet. Effekten av støtteterapi er foreløpig ikke godt dokumentert. Vi kjenner ikke til de øvrige behandlingsmetodene du nevner. Vi foreslår derfor at du spør behandleren din om kunnskapsgrunnlaget bak disse metodene og hva som er målet med dem.

Vi håper du får den hjelpen du har behov for, og ønsker deg alt godt.

Vennlig hilsen, dinutvei.no