Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Er det ulovlig å ha sex med dyr?

Alder: 19
Kjønn: dame

Spørsmål

Er det ulovlig å pule en gris

Svar

Hei, og takk for at du kontakter oss.    

Ja, det er ulovlig. Dyrevelferdsloven slår fast at seksuell omgang eller seksuelle handlinger med dyr er forbudt. Det er heller ikke lov å utøve vold mot dyr eller hensette dyr i hjelpeløs tilstand. Etter loven har også alle en plikt til å varsle myndighetene ved mistanke om dyremishandling eller vanskjøtsel av dyr.

Les eventuelt dyrevelferdsloven her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

Vennlig hilsen
dinutvei.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.