Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Er det ulovlig å ha sex med dyr?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: 19
Kjønn: dame

Spørsmål

Er det ulovlig å pule en gris

Svar

Hei, og takk for at du kontakter oss.

Ja, det er ulovlig. Dyrevelferdsloven slår fast at seksuell omgang eller seksuelle handlinger med dyr er forbudt. Det er heller ikke lov å utøve vold mot dyr eller hensette dyr i hjelpeløs tilstand. Etter loven har også alle en plikt til å varsle myndighetene ved mistanke om dyremishandling eller vanskjøtsel av dyr.

Her kan du eventuelt lese mer om dyrevelferdsloven.

Vennlig hilsen
dinutvei.no