Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Er det mulig å få foretatt voldtektsundersøkelse/sporsikring anonymt?

Besvart: 12.05.2019

Alder: 20
Kjønn: ønsker ikke oppgi

Spørsmål

Jeg vet at i diverse Amerikanske stater så kan en få tatt en «Jane Doe kit», hvor alt blir gjort, men knyttet opp mot en kode, og ikke ens eget navn.

Er dette mulig i Norge? Har ikke vært i denne situasjonen selv, men om det skulle skje så ønsker jeg ikke å ta et valg om å få at jeg har blitt voldtatt knyttet til mine journaler osv før jeg har fått roet meg ned og vurdert situasjonen. Samtidig, så er beviser av diverse slag viktig å få sikret raskt.

Svar

Hei og takk for at du skriver til oss.

Hvis vi forstår deg riktig, er det viktig for deg at opplysninger om en eventuell voldtekt ikke går fram av den vanlige journalen din. Og du har helt rett i at sporsikring helst bør foregå så snart som mulig.

Da kan det være godt å vite at overgrepsmottakene (enten er knyttet til legevaktene eller sjukehusene) har skjermede journalsystemer for overgrepssaker.

La oss tenke oss at du ble undersøkt i forbindelse med en voldtekt i går. Så er du uheldig og brekker armen i dag og oppsøker legevakta eller sjukehuset på nytt. Siden opplysningene om at du også var til undersøkelse i går oppfattes som spesielt følsomme, og derfor er skjermet i et eget journalsystem, vil opplysningene fra i går ikke vises i den vanlige journalen din i dag.

Det er også fullt mulig å oppsøke et overgrepsmottak, si fra om at du ikke ønsker å oppgi personalia og få en orientering om tilbudet på mottaket før du bestemmer deg for hva du vil gjøre videre. Normalt vil lov- og regelverk kreve at du oppgir hvem du er for å gå videre med de nødvendige undersøkelsene og ta de nødvendige prøvene. I Norge har vi altså ikke et «Jane Doe kit» slik du beskriver. Vi er imidlertid kjent med at overgrepsmottakene, når det er gode grunner for det, i enkelte tilfelle har gjort unntak. Det har i så fall skjedd på bakgrunn av en konkret vurdering i den enkelte sak.

DNA analyser – som ofte kan ha avgjørende bevismessig betydning – kan imidlertid ikke utføres hvis identiteten til den som undersøkes ikke oppgis.

Vi håper du fikk svar på det du lurte på.

mvh
dinutvei.no