Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Er det lov å bruke vold hvis nødvendig?

Alder: 25
Kjønn: mann

Spørsmål

Er det lov til å bruke vold hvis nødvendig?

Svar

Hei.

Helt unntaksvis kan det være lov å bruke vold. Dette går fram av straffelovens § 18 om nødverge Nødverge går ut på at en handling som ellers ville vært straffbar, likevel kan være lovlig dersom den

  • kan avverge et ulovlig angrep
  • ikke går lenger enn nødvendig
  • åpenbart ikke går utover hva som er forsvarlig.

Å påberope seg nødverge stiller altså strenge krav til den som må bruke vold. Handlingen man ønsker å avverge må være straffbar og alvorlig og eventuell vold må begrenses til det absolutt nødvendigste.

Vennlig hilsen
dinutvei.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.