Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Ble utsatt for drapsforsøk, er livredd for at jeg må sende barnet til overgriper.

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: 38
Kjønn: dame

Spørsmål

Hei.Har levd i et voldelig forhold og vært utsatt for et drapsforsøk. Overgriper fikk en straff på to år og slipper ut av fengsel om et år. Vi har et felles barn. Savner informasjon om hvilke rettigheter/hva man kan gjøre i prossen etter straffesak/dom og når overgriper har sonet straffen og er en fri mann, og problemstillinger knyttet til det å ha felles barn.

Føler det er mye informasjon, hjelpetlf, og støtte for å få voldsutsatte til å anmelde og komme seg ut av et voldelig forhold. Men tror mange, meg inkludert, ikke er forberedt på det marerittet som følger i ettertid, og for mange resten av livet. Opplever at han både under straffesak og i fengsel fortsatt er ute etter meg og nå prøver å straffe meg ved å ramme meg ønonomisk ved å sende div krav om økonomi og samvær til advokat og stevne meg for retten.

Han er en ressurssterk person som har økonomi til det og vet at jeg ikke har det. Bistandsadvokaten kan jo bare gi fri rettshjelp knyttet til straffesaken og ikke alt annet som kommer i kjølevannet av å komme seg ut av et voldelig forhold, særlig når man har felles barn. For min del tjener jeg akkurat nok til å komme over beløpet for fri rettshjelp. Ifølge bistandsadvokaten min er beløpet for fri rettshjelp så lavt at det i realiteten er svært få som kvalifiserert for å få det.

Er livredd for å at jeg må sende barnet mitt til overgriper fordi jeg ikke har råd til å betale årlige samværssaker når han kommer ut. Hvilke rettigheter/rettsvern har barn i slike situasjoner? Opplever det slik at barna er prisgitt økonomisk evne til voldsoffer, som ofte ikke er så høy i slike situasjoner. Kan man få helsehjelp til barna sine uten at voldsutøver må godkjenne/få vite om det og dermed også hvor man oppholder seg, når man har delt foreldreansvar?

Når jeg får utbetalt voldsoffererstatning vil jeg gå til sak for å få fjernet delt foreldreansvar, men er jo ikke garantert at det kommer til å gå, i tilegg til at det kommer til å ta flere år. Har rett og slett panikk for fremtiden, og prøver å finne ut hvordan man kommer seg ut av grepet til en voldutøver etter en straffesak. Hvordan leve videre resten av livet.

Svar

Hei, og takk for at du tar kontakt.

Du tar opp en alvorlig og viktig problemstilling. Du er dessverre ikke alene om å savne informasjonen du etterlyser, og beklageligvis er det lite konkret å vise til. 

Vi vil anbefale deg å kontakte et krisesenter for å få relevant informasjon om rettigheter, hva du kan gjøre og hva slags hjelp du kan få. Her kan du også få støtte og råd om hvordan å leve videre på en tryggest mulig måte. Krisesentrene kan også ha mulighet til å tilby juridisk bistand, eller de kan ha kontakt med en jurist som kan hjelpe med å svare på noen av spørsmålene dine.

Overordnet hva gjelder rettigheter, så vil en som er i fare for å bli utsatt for vold ha rett til beskyttelse. Dersom du skulle ha behov for det når barnefar slipper ut, vil det være politiet som vurderer og eventuelt iverksetter tiltak.

Generelt så innebærer felles foreldreansvar at begge skal være enige i viktige beslutninger for barnet. Begge må samtykke til søknad om pass til barnet, til at barnet skal flytte utenlands eller helsehjelp som ikke er akutt. Den av foreldrene barnet bor fast hos vil ha bestemmelsesrett i spørsmål som gjelder de vesentlige siden av den daglige omsorgen for barnet, (barneloven § 37).

Samvær avtales normalt ved mekling hos familiervernet. Ved bekymring for barn under samvær, er barnevernet de rette å kontakte. Et siste alternativ dersom en ikke kommer til enighet om samvær, er å gå rettens vei. Ved rettslige avgjørelser om samvær og felles foreldreansvar, skal «barnets beste» legges til grunn. Her kan du eventuelt lese litt om barnets beste og barnets med- og selvbestemmelsesrett.

Ansatte på et krisesenter vil som nevnt kunne informere mer om rettigheter om hvem du kan kontakte. Ønsker du mer informasjon om hvordan et krisesenter kan hjelpe, kan du eventuelt ringe til Oslo krisesenter å be om å få snakke med noen der. Nederst i svaret finner du link til oversikt over landets krisesentre.

Å stå i en situasjon lik den du står i, kan være tungt og utfordrende. Det er viktig at du får tatt så godt vare på deg selv som du kan. Dersom du skulle ha behov for å snakke med noen, eller få råd om hvordan å ta vare på egen helse i dette, anbefaler vi at du tar opp det med fastlegen din. Vi håper ellers du har venner og familie du får støtte og hjelp fra, slik at du ikke må stå i dette alene.

Oversikt over landets krisesentre (huk av for «Krisesenter» under «Type tilbud»).

Ønsker deg alt godt!

Vennlig hilsen
dinutvei.no