Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest kontrolowanie gniewu i agresji?

Czy masz problemy z kontrolowaniem gniewu i agresji? Czy wpływa to na Twojego partnera/partnerkę i Twoją rodzinę? Jeśli tak, to możesz zostać zakwalifikowany do programu pomocy udzielanej przez naszych terapeutów, którzy zajmują się wsparciem w problemach związanych z kontrolą gniewu.

Czy stosujesz przemoc lub jesteś sprawcą napaści? Co może zaoferować Ci przychodnia dziecięca lub szkolna służba zdrowia?

Czy zdarza Ci się tracić panowanie nad sobą? Czy stwarzasz zagrożenie, jesteś osobą wybuchową lub agresywną? Przychodnia dziecięca i szkolna służba zdrowia to dobrowolna i bezpłatna opieka dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 20 lat, oraz dla rodziców i przyszłych rodziców. Jest to również dobre miejsce na porozmawianie o problemach.

Czy stosujesz przemoc lub jesteś sprawcą napaści? Możesz porozmawiać o tym ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu.

Czy szybko tracisz panowanie nad sobą, jesteś osobą wybuchową i masz problemy z kontrolowaniem gniewu? Czy stosowałeś/stosowałaś przemoc wobec swojego partnera/partnerki lub dzieci lub groziłeś/groziłaś im zastosowaniem przemocy? Jeżeli tak, oznacza to, że stosujesz przemoc. Możesz zwrócić się z tym do swojego lekarza pierwszego kontaktu.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.