Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva sier straffeloven om seksuelt krenkende atferd og seksuell handling?

Naturbilde, illustrasjon for hva sier straffeloven om seksuelt krenkende atferd og seksuell handling

Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende atferd». Hvilken av disse betegnelsene et overgrep gis, er avgjørende for hvilke straffebestemmelser (eventuelt hvilket straffalternativ i en bestemmelse) som kommer til anvendelse. 

Seksuelt krenkende atferd

Seksuelt krenkende atferd rammes av straffelovens § 298. Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke.

Ifølge lovbestemmelsen er det et lovbrudd dersom handlingen foregår på et offentlig sted eller i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket. Bestemmelsen rammer også slik atferd over internett, for eksempel distribusjon av fotografier eller levende bilder der mottakeren er under 16 år

Typiske eksempler på handlinger som vil rammes av bestemmelser om seksuelt krenkende atferd, er blotting og krenkende bevegelser eller ordbruk. Det sentrale er at det utvises overfor en annen, men uten fysisk kontakt med en annen. Bestemmelsen rammer også slik atferd over internett, for eksempel distribusjon av fotografier eller levende bilder der mottakeren er under 16 år eller for øvrig ikke har samtykket i mottaket.

Seksuell handling

Seksuell handling rammes av straffelovens § 297. Seksuell handling uten samtykke.

Lovbestemmelsen omfatter primært beføling av bryster eller kjønnsorganer, må alltid foretas mot en annen person som ikke har samtykket til handlingen.