Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er straffen for seksuelt krenkende atferd og seksuell handling?

Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende atferd». Hvilken av disse betegnelsene et overgrep gis, er avgjørende for hvilke straffebestemmelser (eventuelt hvilket straffalternativ i en bestemmelse) som kommer til anvendelse. 

Seksuelt krenkende atferd

Seksuelt krenkende atferd rammes av straffelovens § 298. Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke. Ifølge lovbestemmelsen er det et lovbrudd dersom handlingen foregår på et offentlig sted eller i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket.

Bestemmelsen rammer også slik atferd over internett, for eksempel distribusjon av fotografier eller levende bilder der mottakeren er under 16 år

Typiske eksempler på handlinger som vil rammes av bestemmelser om seksuelt krenkende atferd, er blotting og krenkende bevegelser eller ordbruk. Det sentrale er at det utvises overfor en annen, men uten fysisk kontakt med en annen. Bestemmelsen rammer også slik atferd over internett, for eksempel distribusjon av fotografier eller levende bilder der mottakeren er under 16 år eller for øvrig ikke har samtykket i mottaket.

Seksuell handling

Seksuell handling rammes av straffelovens § 297. Seksuell handling uten samtykke.

Lovbestemmelsen omfatter primært beføling av bryster eller kjønnsorganer, må alltid foretas mot en annen person som ikke har samtykket til handlingen.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.