Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep
Dinutvei.no driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
nkvts.no

Adresse: Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo
E-post: kontakt@dinutvei.no