Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.
Dinutvei.no driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Adresse: Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo.
Tlf: 22 59 55 00 (NKVTS sentralbord)
e-post: kontakt@dinutvei.no
nkvts.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.