Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

مرکز NOK. یا مرکز SMISO چیست؟

På Nok.-sentrene og sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) kan du som har vært utsatt for seksuelle overgrep, få støtte til å bearbeide opplevelsene dine

مرکز NOK. و مراکز قربانیان زنای با محارم و سوءاستفاده جنسی (SMISO)، افرادی که مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند می‌توانند برای کار از طریق تجارب خود، پشتیبانی دریافت کنند. این مراکز در درجه اول خدماتی خودیار برای بزرگسالان و همچنین بستگان افرادی است که مورد زنای محارم، سوءاستفاده جنسی یا تجاوز قرار گرفته‌اند.

این مراکز، خدمات و وظیفه رایگان را به عنوان مکمل نظام‌های پشتیبان دولتی ارائه می‌دهند. برای برقراری تماس نیازی به ارجاع ندارید.

تمام مراکز دستورالعملهای ویروس کرونا را دنبال میکنند و استفاده از آنها کاملاً ایمن است.

این خدمات شامل موارد زیر است:

  • مشاوره تلفنی
  • مشاوره فردی
  • شرکت در گروه‌های خودیاری
  • انواع دیگر گروه‌ها
  • دوره‌ها

این خدمات از مرکزی به مرکزی دیگر متفاوت است. این مراکز انواع مختلفی از خدمات را ارائه می‌دهند و گاهی اوقات به کاربران اجازه می‌دهند برای جلسات غیررسمی با سایر کاربران در این مرکز شرکت کنند. همچنین این گزینه برای کاربران وجود دارد که خود ابتکار عمل را به دست بگیرند و فعالیت‌های مختلفی را سازماندهی کنند. این مراکز برای اعضای خانواده و سایر نزدیکان شما آزاد هستند و برخی از مراکز، خدماتی را برای کودکان ارائه می‌دهند. این مراکز همچنین کارهای پیشگیرانه مانند خدمات آموزشی مختلف و اطلاعاتی را انجام می‌دهند.

این فیلم را تماشا کنید که درباره مرکز SMISO است:

 

در این مراکز میتوانید با دیگران ملاقات کنید که مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند . کارکنانی که در این مراکز کار می‌کنند آموزش‌های مربوطه را دیده‌اند و یا خودشان مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.

شما می‌توانید ناشناس بمانید، یعنی وقتی با یک مرکز تماس می‌گیرید لازم نیست نام خود را بیاورید. کارکنان وظیفه دارند محرمانگی پرونده‌ها را حفظ کنند و بنابراین از به‌اشتراک‌گذاری هرگونه اطلاعات در مورد شما با دیگران بدون رضایت قبلی شما جلوگیری می‌شود، مگر اینکه خطر مستقیم آسیب به کسی وجود داشته باشد. سایر کاربران این مرکز اجازه ندارند در مورد پرونده شما با دیگران بحث کنند. این مراکز می‌توانند در صورت لزوم، مترجمی را معرفی کنند.

در حال حاضر، تمام شهرستان‌های نروژ حداقل یک مرکز NOK. یا SMISO دارند. بودجه این مراکز از دولت مرکزی و محلی دریافت می‌شود.

خط تلفن کمک به قربانیان سوءاستفاده جنسی – 800 57 000

خط تلفن کمک به قربانیان سوءاستفاده جنسی یک خدمت تلفنی برای کودکان و بزرگسالان است. به صورت رایگان و 24ساعته باز است. اقوام و متخصصان خدمات بهداشتی و پشتیبانی می‌توانند برای مشاوره و راهنمایی با این خط تلفن تماس بگیرند. کارکنان این خط تلفن در مرکز زنا با محارم در وستفولد کار می‌کنند.

 

مروری بر مراکز.

مرکز خود را در dinutvei.no بیابید

درباره خط تلفن کمک به قربانیان سوءاستفاده جنسیدر وبگاه خودشان بخوانید.

 

در نوامبر 2020، چندین مرکز سابق علیه زنای با محارم وتعرضات جنسی (SMISO) و انجمن‌های مقابله با حمله جنسی (FMSO) نام خود را به Nok تغییر دادند.