Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

مرکز کمک به قربانیان تعرض چیست؟

inngang overgrepsmottak

آیا قربانی تجاوز یا تعرض جنسی دیگری شده‌اید؟ در مرکز کمک به قربانیان تعرض می‌توانید با فردی در این خصوص صحبت کنید و کمک پزشکی دریافت کنید. نیازی به ارجاع ازسوی پزشک یا فرد دیگری ندارید و صرف‌نظر از اینکه می‌خواهید تعرض را به پلیس گزارش کنید یا خیر، کمک دریافت خواهید کرد. این مراکز به‌صورت شبانه‌روزی باز هستند و خدمات آن‌ها رایگان است.

تمامی کمک‌های موجود در مرکز کمک به قربانیان تعرض کاملاً اختیاری است و شما انتخاب می‌کنید که از کدام بخش‌های خدمات استفاده کنید. حتی اگر تعرض در گذشته روی داده باشد همچنان می‌توانید کمک دریافت کنید و می‌توانید هنگام مراجعه به مرکز کمک به قربانیان تعرض همراه داشته باشید.

این خدمات در مراکز کمک به قربانیان تعرض ارائه می‌شود

  • مشاوره در محیطی امن
  • معاینه پزشکی برای تشخیص، درمان و جلوگیری از آسیب و عفونت
  • تست بارداری
  • معاینه پزشکی قانونی برای تهیه شواهد
  • کمک برای برقراری تماس با پلیس
  • حتی اگر حمله مدتی قبل روی داده باشد همچنان می‌توانید کمک دریافت کنید.
  • کمک برای برقراری تماس با وکیل (رایگان) صرف‌نظر از اینکه حمله به پلیس گزارش شده است یا خیر
  • اطلاعات درباره خدمات پیگیری، پناهگاه‌های بحران و دیگر مکان‌های ارائه‌دهنده کمک

 

این فیلم درباره مراجعه به مرکز کمک به قربانیان تعرض را تماشا کنید:

 

در مرکز کمک به قربانیان تعرض با چه کسی روبرو خواهید شد؟

کارکنانی که در مرکز کمک به قربانیان تعرض کار می‌کنند شامل پزشکان، پرستاران و مددکاران اجتماعی هستند. کارکنان موظف به رعایت رازداری هستند؛ یعنی فقط درصورتی می‌توانند اطلاعات شخصی شما را برای اشخاص ثالث افشا کنند که با این موضوع موافقت کرده باشید یا اگر خطر فوری درخصوص آسیب دیدن کسی وجود داشته باشد.

درصورت لزوم می‌توانید در مراکز کمک به قربانیان تعرض از حضور مترجم استفاده کنید.

مراکز کمک به قربانیان تعرض را از کجا پیدا کنید؟

مراکز کمک به قربانیان تعرض با بخش‌های حوادث و اورژانس یا بیمارستان‌ها مرتبط و بخشی از خدمات بهداشت عمومی هستند. پزشک عمومی، پرستار خانگی یا افراد دیگر می‌توانند در برقراری ارتباط به شما کمک کنند.

در اینجا می‌توانید مروری کلی از مراکز کمک به قربانیان تعرض در نروژ را پیدا کنید («overgrepsmottak» را در سرصفحه «Type tilbud» انتخاب کنید)
بروشوری حاوی اطلاعات درباره مراکز کمک به قربانیان تعرض

بخش حوادث و اورژانس

اگر مراجعه به نزدیکترین مرکز کمک به قربانیان تعرض برای شما دشوار است (برای مثال به‌دلیل شرایط نامطلوب آب‌وهوایی یا مسافت طولانی)، می‌توانید با بخش حوادث و اورژانس تماس بگیرید. بخش حوادث و اورژانس به شما کمک خواهد کرد. برخی‌از بخش‌های حوادث و اورژانس نیز می‌توانند آزمایشات پزشکی قانونی را برای گردآوری شواهد انجام دهند. برای دریافت اطلاعات درباره نزدیک‌ترین بخش حوادث و اورژانس به شما، با 116‎ 117 تماس بگیرید.

بررسی اجمالی منطقه‌ای مراکز کمک به قربانیان تعرض را در اینجا ببینید

این مقاله توسط هیئت تحریریه dinutvei.no با همکاری اداره بهداشت نروژ نوشته شده است.