Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

خط امداد تلفنی VO‏ – 116‎ 006

Logo VO-linjen

خط امداد تلفنی VO – خط امداد تلفنی ملی نروژ برای خشونت خانگی و تعرض جنسی 116‎ 006 – برای هر کسی که تحت‌تأثیر خشونت خانگی یا آزار قرار گرفته دردسترس است.

این خدمات در تمام نروژ ارائه می‌شود، رایگان است و به‌صورت شبانه‌روزی دردسترس است. اگر قربانی خشونت یا تعرض جنسی ازسوی یکی از نزدیکان خود هستید، می‌توانید برای کمک، مشاوره و دریافت پاسخ سؤالات خود با این شماره تماس بگیرید؛ حتی اگر فقط به‌دنبال گوش شنوایی برای صحبت کردن می‌گردید هم می‌توانید با این خط امداد تلفنی تماس بگیرید. همچنین می‌توانید برای پیدا کردن خدمات حمایتی نزدیک به محل سکونتان کمک دریافت کنید.

تماس گرفتن یا گپ زدن به‌صورت ناشناس

درصورت تمایل، می‌توانید به‌صورت ناشناس با خط امداد تلفنی تماس بگیرید، به این معنی که نیازی به گفتن نام خود یا نام شخص دیگری ندارید. خط امداد تلفنی VO همچنین سرویس گپ دارد. می‌توانید کاملاً در سکوت و به‌صورت ناشناس پیام‌های خود را در گپ بنویسید. سرویس گپ اینجاست.

با چه کسی می‌توانید صحبت کنید؟

کارکنان امداد تلفنی و گپ روزانه به‌طور حرفه‌ای با مشکلات خشونت و آزار برخورد می‌کنند و در مشاوره با قربانیان خشونت و آزار تجربه دارند. آن‌ها موظف به رعایت رازداری (محرمانگی) هستند و بنابراین مجاز نیستند هیچ اطلاعاتی درباره شما با دیگران به‌اشتراک بگذارند، مگراینکه شما با اشتراک‌گذاری موافقت کنید یا فردی درمعرض خطر فوری آسیب دیدن باشد.

کارکنان امداد تلفنی و گپ روزانه به‌طور حرفه‌ای با مشکلات خشونت و آزار برخورد می‌کنند و در مشاوره با قربانیان خشونت و آزار تجربه دارند.

 

همه کارکنان نروژی صحبت می‌کنند. کمک به زبان انگلیسی نیز دردسترس است.

این فیلم درباره تماس با VO-helpline را تماشا کنید:

 

کمک به شخص دیگری که مورد خشونت یا آزار قرار گرفته است

این خط امداد تلفنی همچنین به متخصصان بخش دولتی و خانواده، دوستان یا همکاران قربانیان خدمات‌رسانی دارد.

خط امداد تلفنی ملی برای خشونت خانگی توسط دبیرخانه جنش پناهگاه و پناهگاه بحران اسلو اداره می‌شود و بودجه آن را وزارت دادگستری و امنیت ملی تأمین می‌کند.

جزئیات تماس

تلفن116‎ 006

در وب‌سایت volinjen.no با کارکنان امداد تلفنی VO گپ بزنید

 

این متن توسط هیئت تحریریه dinutvei.no با مشاوره از خط امداد تلفنی VO نوشته شده است.