Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

خدمات ملی میانجی‌گری چگونه می‌تواند کمک کند؟

Konfliktrådet logo

آیا می‌خواهید در محیطی امن و تحت نظارت، از عامل خشونت یا حمله به خود سؤالاتی بپرسید؟ یا می‌خواهید به آن شخص بگویید که کارهای او با شما چه کرده است؟ شاید شما بخواهید با آن شخص به توافق برسید که چگونه هر دوی شما در آینده تعامل خواهید کرد؟ خدمات ملی میانجی‌گری (Konfliktrådet) می‌تواند این نوع جلسات را تسهیل کند.

برای برخی از قربانیان، ممکن است بخشی از برخورد با خشونت یا سوءرفتاری که آنها متحمل شده‌اند دیدار مجدد با مجرم در یک مکان امن باشد. خدمات ملی میانجی‌گری می‌تواند با تماس با مجرم، به قربانیان کمک کرده و این نوع ملاقات رسمی و باواسطه را فراخوانی، تهیه و نظارت كند.

این جلسات میانجی‌گری جایگزین یا مکمل دادرسی کیفری است. هدف از یک جلسه تحت نظارت خدمات ملی میانجی‌گری این است:

  • اطمینان از حمایت بهتر از افراد آزرده
  • نقض اعتماد و روابط آسیب دیده را از طریق گفت‌وگوی بین مجرم و آسیب‌دیده برطرف کند
  • جلوگیری از تکرار خشونت سوءاستفاده

برخی از قربانیان باید به مجرم بگویند که این حادثه چه بلایی سر آنها آورده است – یا سؤالاتی بپرسند که فقط مجرم می‌تواند به آنها پاسخ دهد. اگر خشونت یا سوءاستفاده توسط شخصی شناخته‌شده در حق قربانی صورت گرفته باشد، و ممکن باشد این دو فرد در آینده با یکدیگر روبه‌رو شوند یا مجبور به تعامل در برخی از سطوح باشند، ممکن است ملاقات حضوری اطمینان بخش باشد و ممکن است توافقاتی از ماهیت عملی صورت بپذیرد.

هدف این نیست كه شما به توافق برسید، بلکه این است كه هر كدام نظر خود را بیان كنید، به یكدیگر گوش فرا دهید و شاید نحوه برخورد با رویارویی‌های آینده بین خود را شرح دهید. برای قربانی، این جلسات ممکن است اطمینان خاطر در مورد برخوردهای آینده را فراهم کند، و برای مرتکب جرم ممکن است فرصتی برای تنظیم صحیح پرونده، روشن کردن فضا و به عنوان مثال، پذیرفتن مسئولیت اقدامات خود به منظور بازگرداندن رابطه باشد. دو طرف – همراه با واسطه – می‌توانند در صورت تمایل، چندین بار در این شرایط رسمی دیدار کنند.

«برای برخی از قربانیان، ممکن است بخشی از برخورد با خشونت یا سوءرفتاری که آنها متحمل شده‌اند دیدار مجدد با مجرم در یک مکان امن باشد.»

بسیاری از موارد توسط پلیس به خدمات ملی میانجی‌گری ارجاع می‌شوند، اما شما می‌توانید با نزدیک‌ترین خدمات میانجی‌گری خود شخصاً نیز تماس بگیرید. اگر در این مورد، دستور بازداشت صادر شده باشد، توافق‌نامه‌های واسطه‌شده توسط خدمت ملی میانجی‌گری باید با محدودیت‌های دستور بازداشت مطابقت داشته باشند.

چگونگی عملکرد خدمات ملی میانجی‌گری

میانجی‌گری توسط سرویس ملی میانجی‌گری داوطلبانه است، به این معنی که هر دو طرف برای دیدار باید رضایت دهند. پس از کسب رضایت، واسطه‌ها ابتدا از طریق تلفن با قربانی، سپس با مجرم تماس می‌گیرند و یک جلسه قبلی و جلسه‌ای با واسطه ترتیب می‌دهند. دو واسطه وجود خواهد داشت – که معمولاً نماینده هر دو جنس هستند؛ یکی مرد و یکی زن. واسطه‌ها باید بی‌طرفانه عمل کنند و با احترام با هر دو طرف رفتار کنند. بی‌طرفانه عمل کردن به معنای بی‌اهمیت جلوه دادن خشونت، سوءاستفاده یا ارعاب نیست. اگر پرونده‌ای به خدمات ملی میانجی‌گری ارائه شود، فرض بر این است که مجرم مسئولیت اقدامات خود در قبال فرد مورد رنجش را می‌پذیرد.

جلسه قبلی برای حصول اطمینان از پیش‌بینی‌پذیر بودن جلسه وساطت برای قربانی برگزار می‌شود و به‌صورت جداگانه با هر یک از طرفین برگزار می‌شود (طرف دیگر از زمان برگزاری این جلسه باخبر نمی‌شود). همچنین جلسه قبلی نیاز به همراهی قربانی توسط یک حامی قابل اعتماد (خصوصی یا حرفه‌ای) را تأیید می‌کند و، در صورتی که قربانی خردسال باشد، اطمینان حاصل می‌کند که آنها نظر خود را بیان می‌کنند. مباحث جلسه قبل:

  • چه نگرانی‌ها/انتظارات/نیازهایی در مورد این جلسه دارید؟
  • فکر می‌کنید چه افراد دیگری می‌توانند در این اتفاق دخیل باشند؟
  • اطلاعاتی درباره آنچه در جلسه میانجی‌گری اتفاق خواهد افتاد، انواع سؤالاتی که ممکن است پرسیده شود و سایر مواردی که قبل از جلسه باید به آنها پرداخته شود.

قبل، حین و بعد از جلسه باواسطه، طرفین هرگز در اتاق‌های انتظار یا اتاق جلسات تنها نخواهند بود. یک واسطه همیشه حضور خواهد داشت – و همچنین اطمینان حاصل خواهد کرد که طرفین جلسه را در زمان‌های مختلف ترک می‌کنند.

داوطلبانی که برای خدمات ملی میانجی‌گری کار می‌کنند وظیفه حفظ محرمانه بودن را دارند و به زبان نروژی صحبت می‌کنند. همچنین می‌توان به زبان انگلیسی کمک کرد و می‌توان یک مترجم ترتیب داد. واسطه‌ها افراد غیرمتخصصی هستند که به طور ویژه توسط سرویس ملی میانجی‌گری آموزش دیده‌اند. این یک موقعیت اعتماد پولی است و گرچه به استعداد شخصی برای میانجی‌گری اهمیت داده می‌شود، اما برای خدمت به عنوان واسطه صلاحیت‌های رسمی لازم نیست. واسطه‌ها باید بیش از 18 سال داشته و سوابق کیفری نداشته باشند.

هزینه خدمات ملی میانجی‌گری توسط دولت تأمین می‌شود، به طور رایگان و در سراسر کشور در نروژ ارائه می‌گردد. نزدیک‌ترین خدمات میانجی‌گری به خود را از راهنمای آنلاین کمک، اطلاعات و دانش موجود در مورد خشونت در www.dinutvei.no پیدا کنید«(“konfliktråd” (خدمات ملی میانجی‌گری) را در بخش “Type tilbud” (نوع منبع) انتخاب کنید)

اطلاعات بیشتر در مورد سرویس ملی میانجی‌گری از طریق وبسایت اختصاصی آنها در دسترس است.