Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

حمایت از شاهد چیست؟

to kvinner som sitter sammen ved et bord

قرار گرفتن در معرض یک عمل مجرمانه یا مشاهده آن، مانند اقدامی خشونت‌آمیز یا تجاوزی جنسی، می‌تواند یک تجربه سخت ترسناک باشد. اگر بعد از آن مجبور شوید شهادت دهید چه اتفاقی افتاده است، ممکن است آن را ناراحت‌کننده و دشوار بیابید. در چنین شرایطی، خدمات پشتیبانی شاهد، مشاوره و حمایت اطمینان‌بخشی را ارائه می‌دهد.

شما می‌توانید قبل و بعد از شهادت، با حامی شاهد صحبت کنید. هنگامی که در دادگاه مدرکی ارائه می‌دهید، شخصی به عنوان حامی شاهد می‌تواند شما را همراهی کند. حامی شاهد برای کمک و اطمینان در شرایط ناآشنا و دشوار در آنجا حضور دارد و به شما کمک می‌کند تا در صحبت‌های خود در دادگاه تمرکز کنید.

حامی شاهد

  • درباره آنچه در دادگاه اتفاق خواهد افتاد به شما اطلاع می‌دهد
  • توضیح می‌دهد که مقامات مختلف و سایر افراد در دادگاه چه نقشی دارند و در کجا نشسته‌اند
  • به شما مشاوره/پشتیبانی می‌دهد و رفتار شاهد را در دادگاه توضیح می‌دهد
  • نباید درگیر پرونده شما شود یا به شما در مورد آنچه باید بگویید مشاوره دهد

مأموریت حامی شاهد وقتی پایان می‌یابد که پس از ارائه شهادت از دادگاه خارج شوید. هنگامی که به عنوان شاهد فراخوانده شوید، اطلاعات مربوط به خدمات حامی شاهد برای شما ارسال می‌شود. علاوه بر این، حامیان شاهد در هنگام ورود شاهدان به دادگاه، فعالانه با شاهدان ارتباط برقرار می‌کنند. در صورت درخواست، حامی شاهد می‌تواند قبل از حضور در دادگاه به عنوان شاهد، یک تور راهنمایی در اتاق دادگاه را برای شما داشته باشد.

حمایت از شاهد در پرونده‌های کیفری و در دادگاه‌های مدنی ارائه می‌شود. متأسفانه، برخی از دادگاه‌های منطقه قادر به حمایت از شاهدان نیستند. در صورت درخواست، دادگاه یا دادستان می‌توانند اطلاعات مورد نیاز شما را ارائه دهند.

فهرستی از دادگاه‌هایی را مشاهده کنید که از شاهد حمایت می‌کنند

در نروژ، خدمات حمایت از شاهد داوطلبان است. این بدان معناست که حامیان شاهد سوابق مختلفی دارند و هزینه خدمات آنها به آنها پرداخت نمی‌شود. آنها بی‌طرف هستند و ارتباطی با احزاب ندارند. بنابراین آنها نباید در دادگاه‌ها، پلیس یا مراکز ارائه‌دهنده خدمات اصلاحی استخدام شوند، اما ممکن است در گذشته برای هر یک از اینها کار کرده باشند. همچنین حامی شاهد نباید به هیچ عنوان دیگر (به عنوان قاضی غیرمتخصص) در دادگاه‌ها خدمت کند.

حامی شاهد وظیفه محرمانه بودن در مورد هر چیزی را دارد که ممکن است با ارائه پشتیبانی از آن آگاه شود. وظیفه حفظ محرمانه بودن، هم برای هویت شما و هم هر شخص دیگری که درگیر آن است و هم برای هرگونه اطلاعات در مورد پرونده، اعمال می‌شود.

حامیان شاهد به زبان نروژی صحبت می‌کنند، و برخی نیز انگلیسی صحبت می‌کنند. در صورت نیاز به حامی شاهد انگلیسی زبان یا هر زبان دیگر، با دادگاه خود تماس بگیرید و از آنها بپرسید که آنها به چه زبان‌هایی این خدمات را ارائه می‌دهند.

مسئولیت جذب، آموزش و اعتباربخشی داوطلبان حمایت از شاهد به طور کلی با صلیب سرخ نروژ است. اداره دادگاه‌های نروژ مسئولیت کلی خدمات حمایت از شاهد را دارد و به طور مشترک با صلیب سرخ نروژ در تضمین کیفیت و ارتقای خدمات حمایت از شاهد به طور واحد و استاندارد کمک می‌کند.

اطلاعات تماس

از طریق www.domstol.no درباره حمایت از شاهد بیشتر بدانید

در مورد حمایت از شاهد در وب‌سایت صلیب سرخ نروژ اطلاعات بیشتری کسب کنید