Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slettmeg.no คืออะไร

ung jente i et mørkt rom fremfor en bærbar pc

หากมีรูปภาพภาพยนตร์หรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณบนช่องทางออนไลน์ที่คุณต้องการลบออก คุณสามารถรับคําแนะนําและการสนับสนุนได้ที่ Slettmeg.no

Slettmeg.no เป็นบริการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางสำหรับผู้ที่รู้สึกถูกล่วงละเมิดทางออนไลน์

บริการนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายและสามารถช่วยคุณในเรื่องต่อไปนี้

  • ช่วยติดต่อกับบุคคลที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ต้องการซึ่งเกี่ยวกับตัวคุณ
  • ช่วยติดต่อกับบุคคลที่เป็นเจ้าของ/ดําเนินการเว็บเพจที่มีข้อมูลดังกล่าว
  • ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินการลบข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์

นอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีบทความ วิธีการ และคำแนะนำที่นำเสนอเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการลบข้อมูล

Slettmeg.no จะตอบกลับทางอีเมลและโทรศัพท์ รวมถึงแบบฟอร์มสำหรับการติดต่อหรือสื่อสังคม

พนักงานซึ่งทำงานอยู่ที่ Slettmeg.no มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและมีประสบการณ์อย่างยิ่ง Slettmeg.no ร่วมมือกับ TeliaSonera และเป็นหนึ่งในบริการที่ได้รับจากศูนย์รักษาความปลอดภัยของข้อมูลแห่งนอร์เวย์ (NorSIS)

ข้อมูลติดต่อ

Slettmeg.no

โทรศัพท์: 911 29 39

อีเมล: hjelp@slettmeg.no หรือ แบบฟอร์มการติดต่อ