Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

สายด่วน (hjelpetelefonen) คืออะไร

baksiden av mann som snakker i telefon

คุณอยู่ในสถานการณ์ชีวิตที่ยากลำบากหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถโทรไปยังสายด่วนที่มายเลข 116 123 ได้โดยไม่เสียค่าบริการ

สายด่วนเป็นบริการสำหรับบุคคลที่ต้องการพูดคุยกับใครสักคน คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อ คุณสามารถติดต่อสายด่วนถ้าคุณมีคําถามเร่งด่วนหรือจําเป็นต้องพูดคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิดการทารุณกรรม หรือการละเลยต่อเด็ก นอกจากนี้คุณยังสามารถรับความช่วยเหลือในการค้นหาบริกาช่วยเหลืออื่นๆ ใกล้บ้านของคุณ

สายด่วนเป็นบริการตลอดทุกวันแบบ 24/7 สำหรับบุคคลที่ต้องการพูดคุยกับใครสักคน

ใครเป็นผู้ให้บริการสายด่วนช่วยเหลือ

พนักงานรับโทรศัพท์เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ทำหน้าที่ประจำ โดยได้รับการฝึกอบรมและคำแนะนำอย่างมืออาชีพมาตลอดต่อเนื่อง พนักงานมีหน้าที่รักษาความลับ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ หรือหากมีความเสี่ยงฉุกเฉินว่าอาจมีผู้ใดได้รับอันตราย พนักงานจะพูดเป็นภาษานอร์เวย์ นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

คุณสามารถโทรหาสายด่วนจากต่างประเทศ

116 123 เป็นหมายเลขสายด่วนให้ความช่วยเหลือรวมในยุโรป ซึ่งหมายความว่าการโทรหาหมายเลขนี้ภายใน EU/EEA คุณจะเชื่อมต่อกับบริการช่วยเหลือในประเทศที่คุณอยู่ หากคุณอยู่ต่างประเทศ แต่ต้องการโทรหาสายด่วนในนอร์เวย์ คุณต้องโทรมาที่หมายเลข 00 47 91 116 123 จะคิดอัตราค่าโทรศัพท์ธรรมดาสำหรับการสมัครรับข้อมูล

หากคุณต้องการเขียนมาขอคำปรึกษามากกว่าการโทร สามารถใช้บริการออนไลน์ของสายด่วนได้ที่ sidetmedord.no. บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย และคุณจะได้รับคำตอบภายใน 48 ชั่วโมง

สายด่วนจะดำเนินการโดยองค์กร Mental Helse และได้รับเงินทุนสนับสนุนโดยคณะกรรมการสุขภาพของนอร์เวย์

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ 116 123

บริการเว็บ Sidetmedord.no

เว็บไซต์สายด่วนช่วยเหลือ