Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

การดูแลสุขภาพจิต

to kvinner sitter sammen og snakker

คุณเคยถูกใช้ความรุนแรง ข่มขืน หรือล่วงละเมิดทางเพศในรูปแบบอื่น และต้องการความช่วยเหลือในการก้าวข้ามสิ่งที่คุณเคยประสบหรือไม่ เทศบาลทุกแห่งมีบริการด้านสุขภาพจิต

มีหลายวิธีในการตอบสนองต่อความรุนแรงหรือการล่วงละเมิดทางเพศ บางคนต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ การให้บริการด้านสุขภาพจิตแตกต่างกันไปในแต่ละเทศบาล คุณสามารถค้นหาหรือติดต่อบริการบางอย่างได้อย่างอิสระ ในขณะที่บริการอื่น ๆ ต้องการให้คุณมีการยื่นคำร้องส่งตัวก่อน

บริการที่ไม่ต้องการการส่งตัว

บริการที่ต้องการการทำเรื่องส่งตัว

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หรือทันตแพทย์ของคุณสามารถประเมินโดยปรึกษากับคุณว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางหรือไม่ พวกเขาสามารถแนะนําคุณให้ไปพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หากจําเป็น  ถามบุคคลที่แนะนําคุณเพื่อขอนักบําบัดโรคที่มีความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงและบาดแผล

คลินิกจิตเวชอําเภอและจิตแพทย์/นักจิตวิทยาที่มีสัญญาการดําเนินงาน

คลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวชระดับอําเภอมีให้บริการทั่วประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของบริการด้านสุขภาพเฉพาะทาง นักจิตวิทยาเอกชนและจิตแพทย์ที่มีสัญญาการดําเนินงาน (ผู้เชี่ยวชาญสัญญา) ก็เป็นส่วนหนึ่งของบริการด้านสุขภาพเฉพาะทาง ในการรับการรักษาจากคลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวชประจำอำเภอ หรือ ผู้เชี่ยวชาญสัญญานั้นคุณต้องมีการทำเรื่องส่งตัว หากคุณต้องการการดูแลสุขภาพจิตฉุกเฉินคุณสามารถติดต่อคลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวชประจำอำเภอได้โดยตรง การรักษาจะนําเสนอในรูปแบบของหลักสูตรการรักษาเสถียรภาพและการให้คําปรึกษารายบุคคล

ขอให้บุคคลที่แนะนําคุณขอนักบําบัดที่มีความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงและบาดแผล

 

SANKS – บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ประชากรของเมือง Sami

ดูวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสเมื่อไปที่คลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวชประจําอําเภอ:

 

เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ ยกเว้นในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายโดยรอช้าไม่ได้ อาจมีล่ามให้บริการในกรณีที่จำเป็น เมื่อไปที่คลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวชประจำอำเภอหรือผู้เชี่ยวชาญสัญญา คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผู้ใช้ทั่วไปจนถึงขีดจํากัดบัตรยกเว้น การดูแลสุขภาพ คลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวชประจำอำเภอใดที่คุณสังกัดขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนและโรงพยาบาลในพื้นที่ของคุณโรงพยาบาลอะไร แพทย์ของคุณสามารถให้คําแนะนําได้

เส้นทางของผู้ป่วยและเวลารอ

เมื่อคุณได้รับการส่งตัวไปยังคลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวชประจำอำเภอ จะเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางผู้ป่วย เส้นทางของผู้ป่วยช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษาแบบองค์รวมและคาดการณ์ได้โดยไม่ต้องรอเวลาโดยไม่จําเป็น จุดออกเดินทางสําหรับเรื่องนี้คือคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องชีวิตของคุณเอง ซึ่งหมายความว่าคุณควรมีอิทธิพลมากกว่าการบำบัดของคุณ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางผู้ป่วยที่ helsenorge.no

เวลาที่ต้องรอคอยในการรักษาที่ศูนย์จิตเวชประจำอำเภอจะแตกต่างกันตามประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากศูนย์จิตเวชในพื้นที่ไม่สามารถให้บริการได้ดีพอ คุณมีทางเลือกในการรับการบำบัดจากศูนย์ผู้ป่วยนอกจิตเวชของเมืองอื่น คุณสามารถติดต่อขอรับบริการข้อมูล ”เลือกสถานที่บำบัด เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบริการและเวลาที่รอได้จากหมายโทรศัพท์ต่อไปนี้: 800 43 573 (800 HELSE)

ตรวจสอบเวลารอโดยเฉลี่ยที่คลินิก ในพื้นที่ของคุณ (ภาษานอร์เวย์เท่านั้น)

 

รายการสถานที่ที่คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้

รายชื่อสำหรับติดต่อกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือหรือบุคคลที่ต้องการพูดคุยบนเว็บไซต์ของ helsenorge.no

องค์กรด้านสุขภาพแต่ละแห่งเสนอรายชื่อนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ในการรับเงินอุดหนุนการดําเนินงาน (ผู้เชี่ยวชาญสัญญาจ้าง):

ค้นหานักจิตวิทยาบนเว็บไซต์ของสมาคมจิตวิทยานอร์เวย์

 

ข้อความนี้เขียนโดยกองบรรณาธิการของ dinutvei.no

แหล่งข้อมูล:

helsenorge.no
ศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพจิตชุมชนของนอร์เวย์ (หรือ NAPHA)
ห้องสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์นอร์เวย์

The Norwegian Directorate of Health

เว็บไซต์ของเทศบาลต่าง ๆ