Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

مرکز MiRA چیست؟

آیا شما زنی از اقلیت هستید که مورد خشونت یا سوءاستفاده قرار گرفته است؟ شما می‌توانید با مرکز MiRA تماس بگیرید، که برای حقوق زنان از گروه‌های اقلیت، و علیه سوءاستفاده کار می کند.

مرکز MiRA برای بهبود شرایط زندگی زنان از گروه‌های اقلیت در نروژ فعالیت می‌کند.

این مرکز علیه انواع خشونت از طریق موارد زیر کار می‌کند:

  • کمک و راهنمایی در شرایط بحرانی
  • مشاوره رایگان با یک وکیل
  • مشاوره گروهی
  • کارگاه
  • شب‌هایی با موضوع خاص
  • دوره‌ها

شما می‌توانید ناشناس بمانید، یعنی وقتی با  مرکز MiRA تماس می‌گیرید لازم نیست نام خود را بیاورید. کارکنان وظیفه دارند اسرار شما را حفظ کند و بنابراین مجاز نیستند بدون رضایت شما، یا اگر خطری برای آسیب مستقیم کسی وجود ندارد، هیچ گونه اطلاعاتی را درباره شما با دیگران به اشتراک بگذارند. سایر کاربران این مرکز اجازه ندارند در مورد پرونده شما با دیگران بحث کنند. مرکز MiRA مترجم فراهم نمی‌کند، اما کارکنانی را به کار می‌گیرد که به بسیاری از زبان‌ها صحبت می‌کنند.

ارجاع ضروری نیست و شما می‌توانید از طریق تلفن یا ایمیل با این مرکز تماس بگیرید یا می‌توانید از مرکز بازدید کنید. مرکز MiRA دارای کارمندان دائمی و همچنین داوطلب است. این کارمندان شامل مددکاران اجتماعی و متخصصین مشابه هستند که در زمینه مهاجرت، جنسیت و غیره تخصص دارند.

این خدمت رایگان است.

مرکز MiRA برای زنان مهاجر و پناهنده سازمانی غیردولتی است که  از نظر سیاسی مستقل است و به هیچ گروه مذهبی‌ای ارتباطی ندارد. مرکز MiRA بودجه خود را از دولت مرکزی و محلی دریافت می‌کند. این مرکز همچنین تعدادی از پروژه‌ها را اجرا می‌کند که توسط اهداکنندگان مختلف تأمین اعتبار شده است.

تماس

مرکز MiRA در اسلو در Storgata شماره 53 واقع شده است.

تلفن 22 11 69 20

وبگاه مرکز MiRA.

ایمیل: post@mirasenteret.no یا krisehjelp@mirasenteret.no