Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

مرکز MiRA چیست؟

آیا زنی از گروه‌های اقلیت هستید و مورد خشونت یا تعرض جنسی قرار گرفته‌اید؟ می‌توانید با مرکز MiRA تماس بگیرید؛ مرکزی که برای حقوق زنان از گروه‌های اقلیت و منع تعرض علیه آن‌ها کار می‌کند.

مرکز MiRA برای بهبود شرایط زندگی زنان از گروه‌های اقلیت در نروژ کار می‌کند.

مرکز MiRA چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

این مرکز ازطریق روش‌های زیر علیه تمام اشکال خشونت فعالیت می‌کند:

  • کمک و راهنمایی درخصوص بحران
  • مشاوره رایگان با وکیل
  • مشاوره گروهی
  • کارگاه
  • شب‌های موضوعی
  • دوره‌های آموزشی

 

این خدمات رایگان است.

چگونه با این سازمان تماس بگیرید؟

برای استفاده از خدمات این مرکز ارجاع لازم نیست و خودتان می‌توانید ازطریق تلفن یا ایمیل با مرکز تماس بگیرید یا به آن مراجعه کنید. مرکز MiRA همچنین در وب‌سایت خود سرویس گپ مخصوص خود را دارد. بدون توجه به شیوه تماس می‌توانید ناشناس بمانید، یعنی نیازی نیست نام خود را بگویید.

با چه کسی روبرو خواهید شد؟

مرکز MiRA دارای کارکنان دائمی و همچنین داوطلب است. کارکنان شامل مددکاران اجتماعی و متخصصان مشابه هستند که در حوزه‌های مهاجرت، جنسیت و غیره تخصص دارند.

کارکنان موظف به رعایت رازداری (محرمانگی) هستند و بنابراین مجاز نیستند هیچ اطلاعاتی درباره شما با دیگران به‌اشتراک بگذارند، مگراینکه شما با اشتراک‌گذاری موافقت کنید یا فردی درمعرض خطر فوری آسیب دیدن باشد. دیگر کاربران نیز مجاز نیستند درباره پرونده شما با دیگران صحبت کنند. مرکز MiRA از مترجم استفاده نمی‌کند، اما کارکنانی را استخدام می‌کند که به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنند.

درباره مرکز MiRA

«مرکز MiRA برای زنان مهاجر و پناهنده» یک سازمان مستقل سیاسی و غیر دولتی است و با هیچ گروه مذهبی مرتبط نیست. مرکز MiRA یک بنیاد است و از دولت مرکزی و محلی کمک مالی دریافت می‌کند. این مرکز همچنین پروژه‌هایی دارد که ازسوی اهداکنندگان مختلف تامین مالی می‌شوند.

مرکز MiRA در نشانی Storgata 53, Oslo واقع شده است.

جزئیات تماس

تلفن: ‎+47 22 11 69 20

وب‌سایت مرکز MiRA

ایمیل: post@mirasenteret.no or krisehjelp@mirasenteret.no