Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

در صورت خشونت علیه دیگران، با اداره رفاه خانواده خود صحبت کنیدکنید

Snakk med fastlegen om vold og overgrep

آیا در خانه بحث و مشاجره زیاد است؟ آیا شریک خشنی دارید یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اید؟ آیا تاکنون شاهد خشونت بین والدین خود بوده‌اید؟ در این صورت، می‌توانید از یک اداره رفاه خانواده کمک بگیرید.

دفاتر رفاه خانواده به زوجین و خانواده‌هایی که دچار مشکل، درگیری یا بحران هستند، کمک و راهنمایی رایگان ارائه می‌دهند. دفاتر رفاه خانواده می‌توانند در زمینه مسائل خشم و خشونت به شما کمک کنند. بعضی از دفاتر مطابق با برنامه مهار خشم کار می‌کنند که در مرکز تخصصی Brøset Kompetansesenter)) گسترش یافته است، برخی دیگر از روشهای جایگزین استفاده می‌کنند. برخی از دفاتر، خدمات فردی را به افرادی ارائه می‌دهند که مورد خشونت و/یا آزار مرتکبان خشونت قرار گرفته‌اند

برای تعیین وقت ملاقات یا دریافت اطلاعاتی درباره چگونگی کمک به شما، می‌توانید با نزدیک‌ترین اداره رفاه خانواده خود در تماس باشید.

خدمات ارائه‌شده در دفاتر رفاه خانواده متفاوت است و ممکن است شامل موارد زیر شود

  • زوج‌درمانی، خانواده‌درمانی
  • دوره‌های مهار خشم و راهنمایی مدیریت خشم برای والدین
  • داوری در صورت جدایی و قطع رابطه، به همکاری والدین و حقوق ملاقات کمک می‌کند
  • مشاوره والدین و برنامه‌های مختلف حمایت از روابط

فیلمی درباره دفتر رفاه خانواده ببینید:

 

کارمندان دفاتر رفاه خانواده شامل روانشناسان و همچنین متخصصان آموزشی و مددکاران اجتماعی متخصص در خانواده‌درمانی هستند. کارکنان وظیفه دارند محرمانگی پرونده‌ها را حفظ کنند و بنابراین از به‌اشتراک‌گذاری هرگونه اطلاعات در مورد شما با دیگران بدون رضایت قبلی شما جلوگیری می‌شود، مگر اینکه خطر مستقیم آسیب به کسی وجود داشته باشد. اگر اداره رفاه خانواده قادر نیست به شما کمکی را ارائه دهد که به آن نیاز دارید، می‌توانید به نهاد دیگری مراجعه کنید. دفاتر رفاه خانواده در صورت لزوم، می‌تواند مترجمی را معرفی کنند.

بیشتر دفاتر رفاه خانواده دولتی هستند و بخشی از دفاتر منطقه‌ای امور کودکان، جوانان و خانواده (Bufetat) نیز دولتی هستند. سایر دفاتر رفاه خانواده متعلق به معتمدین کلیسا بوده و با Bufetat توافق‌نامه‌های عملیاتی دارند. خدمات بدون توجه به ایمان و مذهب کاربران ارائه می‌شوند.

 

دفتر رفاه خانواده محلی خود را جست‌وجو کنید (“familievern” را در “type tilbud” علامت بزنید).

فهرستی از دفاتر رفاه خانواده در وبگاه اداره امور کودکان، جوانان و خانواده نروژ.