Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

آیا فردی خشن هستید یا کسی را مورد اذیت و آزار قرار داده‌اید؟ دفتر مشاوره خانواده می‌تواند کمک کند

آیا در منزل زیاد مشاجره و بحث وجود دارد؟ آیا در کنترل خشمتان با مشکل مواجه هستید، یا با همسر و سایر اعضاء خانواده خود با خشونت رفتار می‌کنید و به آن‌ها حمله‌ور می‌شوید؟ می‌توانید از دفتر مشاوره خانواده کمک بگیرید.

دفاتر مشاوره خانواده خدمات و راهنمایی رایگان خود را در اختیار زوجین و والدینی/فرزندانی می‌گذارند که دچار مشکل، درگیری یا بحران هستند. برای مثال، سازمان رفاه خانواده و کودک به مشکلات مربوط به عصبانیت یا خشونت رسیدگی می‌کند. بعضی از دفاتر خدمات فردی خود را در اختیار افرادی می‌گذارند که در معرض خشونت و/یا عاملان خشونت قرار دارند.

می‌توانید با نزدیک‌ترین دفتر مشاوره خانواده تماس بگیرید تا برای شما وقت تعیین شود درباره اینکه سازمان رفاه خانواده و فرزند چطور می‌تواند به شما کمک کند اطلاعاتی دریافت نمایید. در دوره‌هایی که تعداد مراجعین زیاد است، خانواده‌هایی که بچه دارند در اولویت قرار می‌گیرند.

خدمات ارائه شده در دفاتر مشاوره خانواده متفاوت هستند و می‌توانند شامل موارد زیر شوند

  • درمان زوجین، درمان خانواده،
  • دوره‌های مدیریت خشم و راهنمای مدیریت خشم برای والدین
  • حکمیت در صورت جدایی و از پایان یک رابطه، کمک به همکاری والدین و حقوق ملاقات فرزند
  • مشاوره والدین و برنامه‌های ارتباطی مختلف

 

 

کارکنان دفاتر مشاوره خانواده را روانشناسان، کارشناسان آموزشی و مددکاران اجتماعی متخصص در درمان خانواده تشکیل می‌دهند. کارکنان موظف به حفظ اسرار شما هستند و به همین دلیل اجازه ندارند اطلاعات مربوط به شما را بدون کسب رضایت، یا در صورتی که جان شما در خطر نیست، افشا کنند. اگر دفتر مشاوره خانواده نتواند کمک مورد نیاز شما را ارائه کند، ممکن است به یک سازمان دیگر معرفی شوید. دفاتر مشاوره خانواده می‌توانند در صورت لزوم مترجم هم در اختیار شما قرار بدهند.

بیشتر دفاتر مشاوره خانواده توسط دولت مدیریت می‌شوند و بخشی از اداره رسیدگی به امور کودکان، جوانان و خانواده در نروژ (Bufetat) محسوب می‌شوند. سایر دفاتر مشاوره خانواده در اختیار تراست‌های روحانی قرار دارد که با Bufetat چند توافقنامه اجرایی دارند. خدمات بدون در نظر گرفتن دین و ایمان مراجعین ارائه می‌شوند.


جستجو برای دفتر مشاوره خانواده محلی در dinutvei.no

(فقط نروژی)

فهرست دفاتر مشاوره خانواده بر روی وب‌سایت اداره رسیدگی به امور کودکان، جوانان و خانواده در نروژ

(فقط نروژی)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.