Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Adli yardım avukatı edinme hakkım var mı?

Du kan ha

Ciddi bir suçun mağduru olmanız durumunda bir adli yardım avukatından ücretsiz yardım alma hakkınız olabilir.

Aile içi şiddet, tecavüz veya diğer cinsel istismar mağduru olduysanız, suçu ihbar edip etmeyeceğinize karar vermeden önce bir avukatla ücretsiz görüşmede bulunma hakkına sahipsiniz. Suçu ihbar etmemeye karar verirseniz avukatlık ücretleri Kaymakamlık tarafından ödenecektir. Suçu ihbar ederseniz, ilgili avukat mahkemeye başvuracak ve suç polise bildirildikten sonra adli yardım avukatınız olarak kendisi atanacaktır.

Aşağıdaki kaynaklara (web sayfaları) verilen bağlantılardan bazıları yalnızca Norveççe ya da İngilizce olarak mevcuttur.

Aşağıdaki suçlardan bir veya birkaçının mağduru olmanız durumunda adli yardım avukatı edinme hakkınız olacaktır:

Ciddi cinsel saldırı veya istismar (tecavüz, reşit olmayanlarla cinsel ilişki ve ensest gibi) mağduru olduysanız adli yardım avukatı edinme hakkınız mevcuttur. Aynı durum, hasta olarak bir doktor tarafından veya bir kurumda yer alan bir personel tarafından cinsel istismara maruz kalmanız durumunda da geçerlidir.

Aile içi şiddet durumunda, fiziksel ya da psikolojik şiddetin aşırı ağırlaşmış veya tekrar etmiş olması gerekir. Durumun, bir aile içi şiddet olarak kabul edilebilmesi için, failin size çok yakın bir kişi olması gerekir. ‘Yakın kişi’ tanımı; mevcut ve eski eşleri, birlikte yaşayan partnerleri, ebeveynleri ve çocukları içerir. Aile içi şiddete tanık olan çocuklar da adli yardım avukatı edinme hakkına sahiptir.

Bir adli yardım avukatıyla nasıl görüşme yapılacağı hakkında bu videoyu izleyin:

 

Ayrıca aşağıdaki durumlarda bir adli yardım avukatı edinme hakkınız mevcuttur

  • Diğer taraf, uzaklaştırma kararının ihlal edilip edilmediğine bakılmaksızın, paylaşılan evinizle ilgili bir uzaklaştırma kararına tabiyse
  • biri size karşı yaklaşmama emri veya uzaklaştırma kararını ihlal etmişse
  • failin tanıdığınız biri olup olmadığına bakılmaksızın, şiddet içeren bir eylemin sonucu olarak önemli fiziksel veya psikolojik zarar görmüşseniz (bu, kesinlikle uygulanır)
  • cezai yaptırıma tabi bir suç sonucu ölen 18 yaşın altındaki bir çocuğun matem içerisindeki annesi veya babasıysanız

Mahkeme ayrıca bazı istisnai durumlarda davanın niteliğine ve ciddiyetine göre, isteğe bağlı bir adli yardım avukatı atayabilir. Bu koşul kesinlikle uygulanır.

Ücretsiz adli yardım avukatı atanmasıyla ilgili kurallar son derece karmaşıktır ve program kapsamında olup olmadığınızı belirlemek zor olabilir. Bir avukat, davanızın size ücretsiz bir adli yardım avukatı hakkı sağlayıp sağlamadığını değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Polis, aile içi şiddet, tecavüz veya diğer cinsel saldırılarla ilgili davalarda mağdurlar ve hayatta kalanlarla ilk karşılaştıklarında, davaya bir adli yardım avukatının atanma olasılığını açıklayacaktır.

Adli yardım avukatları hakkında daha fazla bilgi için, Norveç Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (straffeprosessloven) Bölüm 9 a’ya bakın.

Adli yardım avukatı mahkeme tarafından atanır ve bunun için dilediğiniz avukatı seçebilirsiniz. Acil durumlarda, polis, mahkeme tarafından atanan bir avukatla aynı pozisyona sahip olacak bir avukat çağırabilir.

domstolen.no tarafından daimi adli yardım avukatlarına genel bakış (pdf)

Adli yardım avukatlarına genel bakış, Advokatenhjelperdeg.no, “Finn advokat” (“Bir avukat bul”) servisi

Suçu ihbar etmeye karar verirseniz, adli yardım avukatı size polis sorgusuyla ilgili tavsiye ve destekte bulunacak ve soruşturma ve her türlü mahkeme işlemleri sırasında size yardımcı olacaktır. Adli yardım avukatı, mağdurun usule ilişkin haklarının korunmasından ve uygun olan durumlarda davayla ilgili tazminat talebinde bulunulmasına yardımcı olmaktan sorumludur.

 

Bu makale dinutvei.no tarafından Salomon-Johansen AS hukuk firmasıyla işbirliği yapılarak yazılmıştır