Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

คุณเคยถูกใช้ความรุนแรงหรือทำร้ายร่างกายหรือไม่ Hjelpetelefonen ให้บริการอะไรบ้าง

คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถโทรถึง Hjelpetelefonen ที่หมายเลข 116 123 โดยไม่เสียค่าบริการ

Hjelpetelefonen เป็นบริการสำหรับบุคคลที่ต้องการพูดคุยกับใครสักคน Hjelpetelefonen สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อ คุณสามารถติดต่อ Hjelpetelefonen หากมีข้อสงสัยหรือต้องการพูดคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับความรุนแรงในความสัมพันธ์อันใกล้ชิด การทำร้ายร่างกาย หรือการละเลย นอกจากนี้คุณยังขอรับความช่วยเหลือด้วยการค้นหาบริการอื่นๆ ในพื้นที่ของคุณ

Hjelpetelefonen เป็นบริการสำหรับบุคคลที่ต้องการพูดคุยกับใครสักคน Hjelpetelefonen สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

พนักงานรับโทรศัพท์เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ทำหน้าที่ประจำ โดยได้รับการฝึกอบรมและคำแนะนำอย่างมืออาชีพ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ พนักงานพูดภาษานอร์เวย์ นอกจากนี้ยังสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษ

116 123 เป็นหมายเลขสายด่วนให้ความช่วยเหลือรวมในยุโรป ซึ่งหมายความว่าด้วยการโทรเข้าหมายเลขนี้ภายในสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป คุณสามารถที่จะเชื่อมต่อกับบริการให้ความช่วยเหลือในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ในปัจจุบัน หากคุณอยู่ในต่างประเทศแต่ต้องการโทรถึง Hjelpetelefonen ในนอร์เวย์ คุณต้องโทรไปที่หมายเลข 0047 91 116 123 จะคิดอัตราค่าโทรศัพท์ธรรมดาสำหรับการสมัครรับข้อมูล

หากคุณต้องการเขียนขอคำปรึกษามากกว่าการโทร สามารถใช้บริการออนไลน์ของ Hjelpetelefonen ได้ที่ sidetmedord.no บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย และคุณจะได้รับคำตอบภายใน 48 ชั่วโมง

Hjelpetelefonen ดำเนินการโดยองค์กร Mental Helse และได้รับเงินทุนสนับสนุนโดยคณะกรรมการสุขภาพของนอร์เวย์


โทรศัพท์ 116 123

sidetmedord.no (ชาวนอรเวย์เท่านั้น)

เว็บไซต์ของ Hjelpetelefonen (ชาวนอรเวย์เท่านั้น)