Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Gillán veahkaválddi dahje illásteami – maid fállá Veahkketelefovdna?

Leat go váttes eallindilis? Dalle sáhtát riŋget Veahkketelefovnna nummarii 116 123 nuvttá.

Veahkketelefovdna lea telefonbálvalus buohkaide geat dárbbašit hállat soapmásiin. Sáhtát riŋget birra jándora. Sáhtát leat anonyma, dat mearkkaša ahte it dárbbaš muitalit namat. Sáhtát váldit oktavuođa jus ležžet gažaldagat dahje jus dárbbašat háleštit soapmásiin veahkaválddi birra lagaš oktavuođain, illásteami dahje fuolahusváilli birra. Sáhtát maiddái oažžut veahki gávdnat eará veahkkefálaldagaid iežat ássanbáikki lahka.

Veahkketelefovdna lea telefonbálvalus buohkaide geat dárbbašit hállat soapmásiin. Sáhtát riŋget birra jándora.

Sii geat vástidit telefovnna, leat fásta bagadallanbargit geat ožžot fágalaš ođasmahttima ja bagadallama. Bargiin lea jávohisvuođageasku, ii ge sis leat danne lohpi earáide juohkit dieđuid du birra du lobi haga, dahje jus lea sáhka heakkas. Bargit hállet dárogiela. Veahki sáhttá maiddái fállat eaŋgalsgillii.

116 123 lea oktasaš eurohpálaš veahkketelefonnummar. Dat mearkkaša ahte jus riŋget dán nummarii EU/EØS-guovllus, de oaččut oktavuođa veahkkebálvalusain dan riikkas gos leat. Jus leat olgoriikkas ja háliidat riŋget Norgga Veahkketelefovdnii, de fertet deaddilit 0047 91 116 123. Dalle gusto dábálaš riŋgenhaddi du telefondoallamis.

Jus háliidat čálašit bagadalliin dan sadjái go riŋget, de sáhtát geavahit Veahkketelefovnna neahttabálvalusa sidetmedord.no. Dan lea nuvttá geavahit, ja don oaččut vástádusa 48 tiimmas.

Veahkketelefovnna doaimmaha Mental Helse-organisašuvdna, ja Dearvvašvuođadirektoráhtta ges ruhtada dan.


Telefovdna 116 123

sidetmedord.no (Dušše dárogiella)

Veahkketelefovnna neahttasiiddut (Dušše dárogiella)