Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Czy mam prawo do pomocy prawnej?

Du kan ha

Jeżeli padłeś/-aś ofiarą poważnego przestępstwa, możesz być uprawniony/-a do bezpłatnej pomocy adwokata świadczącego pomoc prawną.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej, gwałtu lub innych rodzajów molestowania seksualnego, masz prawo do bezpłatnego spotkania z prawnikiem przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu przestępstwa. Zarządca gminy pokryje honorarium adwokackie, jeśli zdecydujesz się nie zgłaszać przestępstwa. Jeśli zgłosisz przestępstwo, adwokat złoży wniosek do sądu i zostanie wyznaczony jako adwokat udzielający pomocy prawnej po zgłoszeniu przestępstwa na policję.

Niektóre z poniższych linków do materiałów (witryn internetowych) są dostępne tylko w języku norweskim lub angielskim.

Będziesz mieć prawo do pomocy prawnej, jeśli padłeś/-aś ofiarą jednego lub więcej z poniższych przestępstw:

Będziesz mieć prawo do adwokata w ramach pomocy prawnej, jeśli padłeś/-aś ofiarą poważnej napaści na tle seksualnym lub molestowania seksualnego (np. gwałtu, stosunku seksualnego, gdy byłeś/-aś nieletni lub kazirodztwa). To samo dotyczy sytuacji, gdy zostałeś/-aś wykorzystany/-a seksualnie przez lekarza jako pacjent/pacjentka lub przez członka personelu jako rezydent/rezydentka instytucji.

W przypadku przemocy domowej przemoc fizyczna lub psychiczna musiała być nasilona lub powtarzać się. Aby przemoc została uznana za przemoc domową, sprawca musi być Twoim bliskim. „Bliska osoba” obejmuje obecnych i byłych małżonków, konkubentów, rodziców i dzieci. Dzieci, które były świadkami przemocy w rodzinie, będą również uprawnione do otrzymania pomocy prawnej.

Obejrzyj film o tym, jak zobaczyć się z adwokatem zajmującym się pomocą prawną:

 

Będziesz mieć również prawo do pomocy prawnej

  • jeśli druga strona podlegała zakazowi zbliżania się w waszym wspólnym domu, niezależnie od tego, czy zakaz ten został naruszony, czy też nie,
  • jeśli ktoś naruszył zakaz kontaktowania się z Tobą lub zakaz zbliżania się do Ciebie,
  • jeśli doznałeś/-aś znacznych obrażeń fizycznych lub psychicznych w wyniku aktu przemocy, niezależnie od tego, czy sprawcą jest osoba, którą znasz (jest to ściśle praktykowane),
  • jeśli jesteś pogrążoną w żałobie matką lub ojcem dziecka w wieku poniżej 18 lat, które zmarło w wyniku przestępstwa.

Sąd może również wyznaczyć prawnika udzielającego pomocy prawnej na zasadzie uznaniowej w wyjątkowych przypadkach w oparciu o charakter i wagę sprawy. Przepis ten jest ściśle praktykowany.

Zasady dotyczące uprawnień do bezpłatnej pomocy prawnej są skomplikowane, a ustalenie, czy przysługuje Ci ona, może być trudne. Prawnik może pomóc Ci ocenić, czy Twoja sprawa uprawnia Cię do bezpłatnej pomocy prawnej.

Podczas pierwszego spotkania z ofiarami i osobami, które przeżyły w sprawach dotyczących przemocy domowej, gwałtu lub innych napaści na tle seksualnym, policja wyjaśni możliwość wyznaczenia adwokata do sprawy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat adwokatów udzielających pomocy prawnej, zapoznaj się z rozdziałem 9a Norweskiej ustawy o postępowaniu karnym (straffeprosessloven)

Adwokat udzielający pomocy prawnej zostanie wyznaczony przez sąd i możesz wybrać dowolnego adwokata. W nagłych przypadkach policja może wezwać adwokata, który będzie miał taką samą pozycję jak adwokat wyznaczony przez sąd.

Wykaz adwokatów świadczących stałą pomoc prawną z domstolen.no (pdf)

Wykaz adwokatów świadczących pomoc prawną w Advokatenhjelperdeg.no, usługa „Finn advokat” („Znajdź prawnika”)

Jeśli zdecydujesz się zgłosić przestępstwo, adwokat udzielający pomocy prawnej udzieli Ci porady i wsparcia w związku z przesłuchaniem przez policję, a także pomoże Ci podczas dochodzenia i postępowania sądowego. Adwokat udzielający pomocy prawnej będzie odpowiedzialny za ochronę praw procesowych ofiary, a w stosownych przypadkach za udzielenie pomocy w złożeniu wniosku o odszkodowanie w sprawie.

Artykuł został napisany przez dinutvei.no we współpracy z kancelarią prawną Salomon-Johansen AS