Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

مرکز منابع DIXI برای قربانیان تجاوز جنسی چیست؟

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et gratis tilbud til kvinner og menn som har opplevd voldtekt og seksuelle overgrep

آیا قربانی تجاوز جنسی هستید یا شاید کسی را می‌شناسید که قربانی تجاوز جنسی شده است؟

مرکز منابع DIXI برای قربانیان تجاوز جنسی خدماتی رایگان به زنان و مردانی است که قربانی تجاوز جنسی شده‌اند (این مرکز همچنین به بستگان این افراد خدمات ارائه می‌دهد). این یک مرکز درمانی نیست اما به افراد کمک می‌کند به خودشان کمک کنند، یعنی از منابع خود استفاده کنند، مسئولیت زندگی خود را برعهده بگیرند و در جهت مثبتی به‌جلو حرکت کنند. DIXI مکمل خدمات درمانی ارائه‌شده توسط سیستم‌های حمایتی دولتی است. کارکنانی که در DIXI کار می‌کنند به‌طور حرفه‌ای با تجارب گسترده در این زمینه آموزش دیده‌اند. برخی‌از آن‌ها ممکن است خود قربانی تجاوز جنسی باشند.

DIXI چه خدماتی می‌تواند ارائه دهد؟

خدماتی که DIXI ارائه می‌دهد:

  • جلسات مشاوره فردی برای قربانیان تجاوز و بستگان آن‌ها
  • گروه‌های مشاوره برای قربانیان تجاوز و بستگان آن‌ها
  • کمک حقوقی رایگان
  • مشاوره تلفنی و راهنمایی ازطریق ایمیل و پیامک
  • کمک در برقراری ارتباط با خدمات سلامتی و حمایتی
  • شب‌های موضوعی، سخنرانی و اطلاعات درباره خدمات سلامتی و حمایتی و دیگرانی که ممکن است علاقه‌مند باشند

 

ناشناس بودن و رازداری

می‌توانید ناشناس بمانید، یعنی مجبور نیستید هنگام تماس با این مرکز نام خود را بدهید. کارکنان موظف به رعایت رازداری (محرمانگی) هستند و بنابراین مجاز نیستند هیچ اطلاعاتی درباره شما با دیگران به‌اشتراک بگذارند، مگراینکه شما با اشتراک‌گذاری موافقت کنید یا فردی درمعرض خطر فوری آسیب دیدن باشد. از دیگر کاربران پناهگاه نیز خواسته می‌شود که درباره پرونده شما با دیگران صحبت نکنند. درصورت لزوم مرکز می‌تواند از مترجم استفاده کند.

DIXI یک بنیاد است و از دولت مرکزی و محلی کمک مالی دریافت می‌کند.

جزئیات تماس

تلفن ‎+47 22 44 40 50 ‏/ ‎+47 930 58 070

وب‌سایت DIXI