Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

مراکز مشاوره برای بستگان (Veiledningssenter for pårørende) چیست؟

veiledningssenter pårørende

خویشاوندی با کسی که با سوءمصرف مواد یا بیماری روانی دست و پنجه نرم می‌کند، می‌تواند چالش برانگیز باشد و زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار دهد. ناامیدی، اضطراب، ترس، شرم و ناامنی ممکن است فقط برخی از مواردی باشد که فردی با این شرایط را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مرکز مشاوره به خویشاوندان در هر سنی فرصت گفتگو می‌دهد.

انجمن سلامت عمومی زنان نروژ (N.K.S.) مرکز مشاوره برای بستگان افراد مبتلا به بیماری روانی، وابستگی به مواد مخدر/الکل و کسانی که عضوی از خانواده‌شان را در زندان دارند، سرویس حرفه‌ای و با دسترسی آسان است.

مراکز مشاوره می‌توانند این خدمات را ارائه کنند:

  • مکالماتی برای مشتریان شخصی، زوج‌ها یا خانواده‌ها، چه از طریق تلفن و چه از طریق مراجعه حضوری
  • پیگیری کودکان و نوجوانان به صورت تکی یا گروهی
  • تدریس، دوره‌های مربوط به نحوه مدیریت شرایط چالش برانگیز زندگی، سخنرانی‌ها و غیره
  • همکاری با خدمات پشتیبانی مختلف.

کارکنان مراکز مشاوره برای ارائه مشاوره از طریق آموزش‌های تخصصی و مربوطه واجد شرایط هستند و ملزم به رازداری هستند.

ناشناس بودن اقوامی که با یک مرکز مشاوره تماس می‌گیرند تضمین می‌شود زیرا هیچ سابقه‌ای از این تماس‌ها ثبت نمی‌شود.

مراکز منطقه‌ای خدمات مختلفی را به بستگان قربانیان خشونت خانگی ارائه می‌دهند که مشروبات الکلی یا مواد مخدر بخشی از این مشکلات است.

 

وب‌سایت مراکز مشاوره برای اقوام