Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

با اداره رفاه خانواده درباره خشونت و آزار صحبت کنید

En mann og en kvinne sitter på hver sin sofa og snakker sammen

آیا بحث و جدل زیادی در خانه وجود دارد؟ آیا شریک عاطفی خشنی دارید یا مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اید؟ آیا شاهد خشونت بین والدین خود بوده‌اید؟ در این صورت، می توانید از اداره رفاه خانواده کمک بگیرید.

دفاتر رفاه خانواده چه کاری انجام می‌دهد؟

دفاتر رفاه خانواده به زوج‌ها و خانواده‌هایی که با مشکل، اختلاف یا بحران روبرو هستند کمک و راهنمایی ارائه می‌کنند. دفاتر رفاه خانواده می‌توانند برای مشکلات مربوط به خشم و خشونت به افراد کمک کنند. برخی از دفاتر خدمات فردی به افراد درمعرض خشونت و/یا عاملان خشونت ارائه می‌دهند.

برای گرفتن وقت ملاقات یا دریافت اطلاعات درباره اینکه اداره رفاه خانواده چگونه می‌تواند به شما کمک کند، با نزدیک‌ترین دفتر رفاه خانواده تماس بگیرید. درصورت حجم بالای تقاضا، خانواده‌های دارای فرزند در اولویت قرار می‌گیرند.

درباره خدمات

خدمات ارائه‌شده در اداره رفاه خانواده متفاوت است و می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • زوج درمانی، خانواده درمانی
  • دوره‌های مدیریت خشم و راهنمایی‌های مربوط به مدیریت خشم برای والدین
  • میانجی‌گری درصورت جدایی و اتمام رابطه، کمک به همکاری والدین و حق ملاقات
  • مشاوره والدین و برنامه‌های مختلف حمایت از روابط

 

فیلمی درباره فعالیت‌های اداره رفاه خانواده تماشا کنید:

 

کارکنان موظف به رعایت محرمانگی (رازداری) هستند.

کارکنان در دفاتر رفاه خانواده شامل روانشناسان و همچنین مربیان آموزشی و مددکاران اجتماعی متخصص در زمینه خانواده درمانی هستند. کارکنان موظف به رعایت رازداری (محرمانگی) هستند و بنابراین مجاز نیستند هیچ اطلاعاتی درباره شما با دیگران به‌اشتراک بگذارند، مگراینکه شما پیشاپیش با اشتراک‌گذاری موافقت کرده باشید یا فردی درمعرض خطر فوری آسیب دیدن باشد. اگر اداره رفاه خانواده قادر به ارائه کمک مورد نیاز شما نباشد، ممکن است به سازمان دیگری ارجاع داده شوید. درصورت لزوم، دفاتر رفاه خانواده می‌توانند از مترجم استفاده کنند.

اکثر دفاتر رفاه خانواده دولتی هستند و بخشی از دفاتر منطقه‌ای «امور کودکان، جوانان و خانواده‌ها» (Bufetat) به‌حساب می‌آیند. سایر دفاتر رفاه خانواده متعلق به سازمان‌های امانت‌کاری کلیسا هستند و قراردادهای عملیاتی با Bufetat دارند. خدمات بدون توجه به باور و مذهب کاربران ارائه می‌شود.

جزئیات تماس

در dinutvei.no دفتر رفاه خانواده در منطقه‌تان را جستجو کنید (چارگوش familievern را در بخش «type tilbud» علامت بزنید)

فهرستی از دفاتر رفاه خانواده در وب‌سایت اداره امور کودکان، جوانان و خانواده‌ها در نروژ