Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

La hadal xafiiska daryeelka qoyska wax ku saabsan rabshada iyo xadgudubka

En mann og en kvinne sitter på hver sin sofa og snakker sammen

Ma jiraan dood badan iyo carqalada guriga? Ma leedahay jaal rabshad ama miyaad lagula kacag xad gudubka galmo? Miyaad la kulantay rabshad u dhaxeyso waaladiintaada? Haddii ay sidaas tahay, waxaad ka raadin kartaa caawin xafiiska daryeelka qoyska.

Maxay xafiisyada qoyska sameeyaan?

Xafiisyada daryeelka qoyska waxay siiyaan caawin iyo hagid bilaash ah lamaanaha iyo qoysaska la kulmayo dhibaatooyinka, qilaafyada ama masiibooyinka. Xafiisyada daryeelka qoyska waxay bixin karaan caawinta arimaha xanaaqa ama rabshada. Xafiisyada qaar waxay siiyaan adeegyo la gaareeyay dadka lagula kacay rabshad iyo/ama dambiilayaasha rabshada.

Waad la xiriirr kartaa xafiiska daryeelka qoyska u dhow si loo sameeyo magacaabista ama loo helo warbixin ku saabsan sida xafiiska daryeelka qoyska kuu caawin karo. Markii ay jirto dalab weyn, qoysaska carruurta leh waa la mudnaan siinayaa.

Ku saabsan adeega

Adeegyada lagu bixiyay xafiisyada daryeelka qoyska way ka duwanyihiin oo waxaa ku jiri karo

  • daaweynta lamaanaha, daaweynta qoyska
  • koorsooyinka maareynta xanaaqa iyo hagida maareynta xanaaqa ee waaladiinta
  • dhexdhaxaadinta haddii ay dhacdo gooniyeynta iyo kala taga xiriirka, ku caawi iskaashiga waalidnimada iyo xaquuqaha booqashada
  • barnaamijyada taageerada la talinta waalidka iyo xiriirada kala duwan

Daawo filimka ku saabsan shaqada xafiiska daryeelka qoyska:

 

Shaqaalaha waxay leeyihiin waajibaadka qarsoodiga

Shaqaalaha xafiisyada daryeelka qoyska waxaa ku jiro cilmi nafsiilaha, sidoo kale sida aqoonyahanada iyo shaqaalaha bulshada ee ku taqasusay daaweynta qoyska. Shaqaalaha waxaa saaran waajibaadka qarsoodiga oo sidaas darteed waa laga illaaliyay la wadaagista warbixin walba ee adiga kugu saabsan dadka kale iyadoon jirin ogolaanshahaaga hore, illaamaa ay jiraan halis dhow oo qof la waxyeelay ah. Haddii xafiiska daryeelka qoyska aysan u suurtogaleynin inay bixiyaan caawinta aad u baahantahay, waxaa laguu gudbin karaa hay’ada kale. Xafiisyada daryeelka qoyska wuxuu bixin karaa turjubaan markii aan laga maarmin.

Xafiisyada daryeelka qoyska waxaa maamulada gobolka oo waxay ka qeybyihiin Xafiisyada Goboleedka ee Carruurta, Dhalinyarada aiyo Arimaha Qoyska (Bufetat). Xafiisyada kale ee daryeelka waxaa iska leh aaminaadaha kaniisada oo waxay la leeyihiin heshiis shaqeynayo Bufetat. Adeegyada waxaa lagu bixiyaa iyadoon laga eegin caqiidada isticmaalaha iyo diinta.

Sharaxaadaha xiriirka

Raadi xafiiska daryeelaaka qoyska deegaankaaga ee dinutvei.no (tick familievern under ‘type tilbud’)

Liiska xafiisyada daryeelka qoyska ee websaydka Agaasinka Carruurta Norway, Dhalinyarada iyo Arimaha Qoyska