Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

شما در معرض خشونت یا اذیت و آزار قرار گرفته‌اید؟ خدمات سلامت روانی شهرداری شما چه کمک‌هایی را ارائه می‌دهد؟

to kvinner sitter sammen og snakker

آیا در معرض خشونت، تجاوز یا انواع دیگر اذیت و آزار جنسی قرار گرفته‌اید و برای گذراندن مشکلات پیش‌رو به کمک نیاز دارید؟ تمام مقامات محلی خدمات سلامت روانی ارائه می‌کنند و ممکن است روانشناس شهرداری مخصوص به خود را داشته باشند.

روش‌های زیادی وجود دارد که با آن‌ها می‌توانید پس از بروز خشونت یا آزار واکنش نشان دهید. ممکن است صحبت کردن با یک درمانگر برای برخی از افراد مفید باشد، دیگران هم بهتر از مدتی در یک واحد روانپزشکی حضور داشته باشند. یک GP، روانپزشک یا دندانپزشک می‌تواند، به مشاوره، ارزیابی کند که آیا نیاز به این کار وجود دارد و در صورتی که احساس نیاز می‌شود شما را معرفی کند. بپرسد که آیا کسانی که شما را معرفی کرده‌اند اطلاع دارند که به یک درمانگر مطلع درباره خشونت و آسیب‌های روحی نیاز دارید.

تمام مقامات محلی خدمات سلامت روانی ارائه می‌کنند و ممکن است روانشناس شهرداری مخصوص به خود را داشته باشند.

برای دریافت درمان از یک مرکز روانپزشکی (DPS) یا از یک روانشناس یا روانپزشک که یک یارانه کاری دارد (متخصصین قراردادی)، باید معرفی شده باشید. همچنین تعدادی روانشناس و روانپزشک خصوصی وجود دارد که بدون یارانه کاری خدمات ارائه می‌دهند. در این موارد، شما معمولاً نیازی به معرفی‌نامه ندارید، اما معمولاً خدمات از درمان در یک مرکز روانپزشکی یا دفتر رواشناس/روانپزشک دارای یارانه کاری گران‌تر خواهد بود. در یک مرکز روانپزشکی ناحیه یا روانشناس/روانپزشک باید هزینه‌های مراجعین معمول را پرداخت کنید.

کارکنان موظف به حفظ اسرار شما هستند و به همین دلیل اجازه ندارند اطلاعات مربوط به شما را بدون کسب رضایت، یا در صورتی که جان شما در خطر نیست، افشا کنند. در صورت لزوم می‌توان یک مترجم در اختیار شما قرار داد.

زمان انتظار برای درمان در یک مرکز روانپزشکی با توجه به محل حضور شما در کشور متفاوت است. اگر مرکز روانپزشکی ناحیه شما نمی‌تواند به شما خدمات خوبی ارائه دهد، می‌توانید در مرکز روانپزشکی یک ناحیه دیگر درمان شود. برای سؤالات مربوط به خدمات و زمان‌های انتظار می‌توانید از طریق شماره زیر با خدمات اطلاعات ″انتخاب محل درمان″ تماس بگیرید: ‎800 43 573 ‏(800 ‏HELSE)‏.

> بررسی متوسط زمان انتظار در مرکز محلی شما

(فقط نروژی)

فهرست کسانی که می‌توانید در صورت نیاز به کمک یا صحبت کردن با آن‌ها تماس بگیرید بر روی وب‌سایت helsenorge.no

(فقط نروژی)

SANKS – یک خدمت برای ارائه مشاوره سلامت روانی به جمعیت سامی

(فقط نروژی)