Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์ญาติคืออะไร (Pårørendesenteret)

Pårørendesenteret Logo

การเป็นญาติของคนที่มีอาการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพอย่างรุนแรงอาจต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าคุณก็ต้องการความช่วยเหลือ การเป็นผู้รับผิดชอบให้การดูแลต่อผู้อื่นและดูแลตัวเองนั้นไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกัน

www.pårørendesenteret.no (ศูนย์ทรัพยากรของญาติออนไลน์) มีเอกสาร เคล็ดลับ คําแนะนําและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของญาติและแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือ นอกจากนี้คุณยังสามารถอ่านเกี่ยวกับประสบการณ์ของญาติคนอื่น ๆ

เว็บไซต์อธิบายวิธีการดูแลตัวเอง ญาติที่ป่วยหรือพิการและญาติของพวกเขา และวิธีการที่หน่วยงานสาธารณสุขสามารถช่วยคุณได้ในฐานะผู้ดูแล ศูนย์ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือญาติทุกคนโดยไม่คํานึงถึงสถานการณ์ อายุหรือความใกล้ชิดกับญาติที่พวกเขาดูแล

“สายด่วนญาติ”ของศูนย์ (Pårørendelinjen) ให้คําปรึกษากับญาติผ่านการแชทออนไลน์, อีเมล หรือ แบบฟอร์มการติดต่อออนไลน์ และทางโทรศัพท์ 90 90 48 48

พนักงานจะพูดเป็นภาษานอร์เวย์ นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย สามารถจัดเตรียมบริการล่ามได้ ศูนย์ตั้งอยู่ที่ Stavanger และมีการให้คําปรึกษา การฝึกอบรมและการศึกษาสําหรับทั้งญาติและมืออาชีพ สําหรับมืออาชีพที่มีส่วนร่วมกับญาติในบริการด้านสุขภาพและการดูแล มีเว็บไซต์เฉพาะ: pårørendeprogrammet.no

Pårørendesenteret.no บริการออนไลน์ให้กับญาติก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และได้รับการจัดการโดยมูลนิธิชื่อเดียวกัน ก่อตั้งขึ้นใน Stavanger ในปี 1998 มูลนิธิได้รับทุนสนับสนุนจากสาธารณชน

ข้อมูลการติดต่อ

เว็บไซต์ศูนย์ญาติ

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนช่วยเหลือของศูนย์ญาติ: 51 53 11 11

บริการแชทของศูนย์ญาติ