Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

โปรแกรมการจัดการความโกรธของ Brøset คืออะไร

คุณมีปัญหาในการควบคุมความโกรธหรือไม่ สิ่งนี้มีผลกระทบต่อคู่สมรสและครอบครัวของคุณหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น คุณอาจสมัครขอความช่วยเหลือจากนักบำบัดที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการความโกรธ

บริการนี้มีขึ้นในระดับชาติและมุ่งเป้าหมายที่ผู้กระทำความผิดที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป โครงการจะใช้วิธีการบำบัดรักษาแบบกลุ่มเป็นหลัก แม้ว่าจะสามารถทำเป็นรายบุคคลได้ก็ตาม คุณสามารถเรียนรู้เทคนิคการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของคุณและทำการเปลี่ยนทัศนคติของคุณ

ดูภาพยนตร์เกี่ยวกับการติดต่อกับโปรแกรมการจัดการความโกรธของ Brøset:

 

โปรแกรมการจัดการความโกรธ Brøset (SBM) ได้รับการพัฒนาที่ศูนย์ความเชี่ยวชาญของ Brøset ในด้านนิติวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย และจิตเวชศาสตร์ในเรือนจําที่โรงพยาบาลเซนต์โอลาฟ โดยมีนักบำบัดสำหรับจัดการความโกรธทั้งหมด 450 คนจากทั่วประเทศ (2018)

นักบำบัดที่ใช้วิธีการนี้มักทำงานด้านสุขภาพจิต ที่  สำนักงานสวัสดิการครอบครัว หรือในศูนย์บริการสวัดิการเด็ก พนักงานมีหน้าที่รักษาความลับ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ หรือหากมีความเสี่ยงฉุกเฉินว่าอาจมีผู้ใดได้รับอันตราย อาจมีล่ามให้บริการในกรณีที่จำเป็น

คุณสามารถติดต่อแพทย์หรือสำนักงานสวัสดิการครอบครัวเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริการดังกล่าวได้

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Brøset และศูนย์บำบัดรักษาที่ได้รับการอนุมัติ