Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ایا از حق داشتن وکیل حقوقی برخوردار هستم؟

Du kan ha

اگر قربانی جرمی جدی باشید، ممکن است از حق دریافت کمک رایگان از وکیل حقوقی برخوردار شوید.

اگر قربانی خشونت خانگی، تجاوز یا شکل دیگری از تعرض جنسی شده‌اید، این حق را دارید که پیش‌از تصمیم‌گیری درباره گزارش یا عدم گزارش آن جرم، به‌صورت رایگان با وکیلی ملاقات داشته باشید. اگر تصمیم بگیرید جرم را گزارش نکنید، فرمانداری محل زندگی‌تان هزینه‌های وکیل را پرداخت خواهد کرد. اگر جرم را گزارش کنید، پس از گزارش تخلف به پلیس، وکیل به دادگاه مراجعه می‌کند و به‌عنوان وکیل حقوقی شما منصوب می‌شود.

برخی‌از پیوندها به منابع (صفحه‌های وب) که در زیر آمده است فقط به زبان نروژی یا انگلیسی دردسترس است.

اگر قربانی یک یا چند جرم زیر باشید، از حق داشتن وکیل حقوقی برخوردار خواهید بود:

اگر قربانی تعرض یا سوءاستفاده جنسی جدی (مانند تجاوز، مقاربت جنسی در زمانی که زیر سن قانونی بودید و زنای با محارم) شده باشید، از حق داشتن وکیل حقوقی برخوردار خواهید بود. اگر به‌عنوان بیمار ازسوی یک پزشک یا هنگام اقامت در یک مؤسسه توسط یکی از کارکنان آن مورد سوء‌استفاده جنسی قرار گرفته باشید نیز از این حق برخوردار هستید.

در مورد خشونت خانگی، خشونت جسمی یا روانی باید بسیار شدید یا تکرار شده باشد. برای اینکه خشونت به‌عنوان خشونت خانگی درنظر گرفته شود، مجرم باید یکی از نزدیکان شما باشد. «افراد نزدیک» شامل همسران فعلی و سابق، شریکان زندگی، والدین و فرزندان است. کودکانی که شاهد خشونت خانوادگی بوده‌اند نیز از حق داشتن وکیل حقوقی برخوردارند.

این ویدیو درباره نحوه ملاقات با وکیل حقوقی را تماشا کنید:

 

همچنین می‌توانید وکیل حقوقی داشته باشید

  • اگر طرف مقابل در خانه مشترک شما مشمول حکم حفظ فاصله شده باشد، صرف‌نظر از اینکه حکم حفظ فاصله نقض شده است یا خیر.
  • اگر کسی دستور عدم تماس یا حکم حفظ فاصله را نقض کرده باشد
  • اگر در نتیجه یک عمل خشونت‌آمیز آسیب جسمی یا روانی قابل‌توجهی متحمل شده باشید، صرف‌نظر از اینکه مجرم را می‌شناسید یا خیر (اجرای این ماده بسیار سخت‌گیرانه است)
  • اگر مادر یا پدر کودک زیر 18 سالی باشید که در اثر یک جرم جنایی فوت کرده است

همچنین دادگاه می‌تواند در موارد استثنایی براساس ماهیت و شدت پرونده، یک وکیل حقوقی را به صلاحدید تعیین کند. اجرای این ماده بسیار سخت‌گیرانه است.

قوانین مربوط به حق داشتن وکیل حقوقی رایگان پیچیده است و تعیین اینکه آیا شما تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرید یا خیر، دشوار است. وکیل می‌تواند در ارزیابی اینکه پرونده شما از حق داشتن وکیل حقوقی رایگان برخوردار است یا خیر،‌ به شما کمک کند.

هنگامی که پلیس برای نخستین‌بار قربانیان و بازماندگان خشونت خانگی، تجاوز یا سایر تعرضات جنسی را ملاقات می‌کند، توضیح می‌دهد که این امکان وجود دارد که وکیل حقوقی برای پرونده تعیین شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره وکلای حقوقی، به فصل 9 قانون آیین دادرسی کیفری نروژ (straffeprosessloven) مراجعه کنید.

وکیل حقوقی توسط دادگاه منصوب می‌شود و شما می‌توانید هر وکیلی را که می‌خواهید انتخاب کنید. در موارد اضطراری، پلیس می‌تواند وکیلی را احضار کند که همان جایگاه وکیل منصوب‌شده توسط دادگاه را خواهد داشت.

مرور کلی وکیلان حقوقی دائم از domstolen.no (pdf)

مرور کلی وکیلان حقوقی در Advokatenhjelperdeg.no،‏ Finn advokatخدمات (پیدا کردن وکیل»)

اگر تصمیم بگیرید تخلف را گزارش کنید، وکیل حقوقی در ارتباط با بازجویی پلیس به شما مشاوره و پشتیبانی می‌دهد و درطول تحقیقات و هر گونه رسیدگی قضایی به شما کمک می‌کند. وکیل حقوقی مسئول حفاظت از حقوق رویه‌ای قربانی، و ارائه ادعای جبران خسارت در پرونده (درصورت لزوم) خواهد بود.

 

این مقاله توسط dinutvei.no با همکاری مؤسسه حقوقی Salomon-Johansen AS نوشته شده است.