Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

مشاوره حقوقی برای زنان (JURK) چیست؟

JURK logo

آیا مورد خشونت قرار گرفته‌اید و می‌خواهید از حقوق خود مطلع شوید؟ در این صورت، می‌توانید با مشاوره حقوقی زنان (JURK) تماس بگیرید.

JURK یک سرویس کمک حقوقی رایگان برای زنان است. این سازمان به شما کمک می‌کند تا بتوانید در بسیاری از زمینه‌های قانونی امور را خود مدیریت کنید. برای مثال، می‌توانید در مورد اینکه اگر مورد خشونت قرار گرفته باشید چه حقوقی دارید، اطلاعاتی کسب کنید و همچنین به درخواست برای جبران خسارت جرایم جنایی کمک کنید.

JURK خدمات زیر را ارائه می‌کند:

  • کمک قضایی در موارد خاص
  • اطلاعات درباره حقوق
  • سخنرانی‌ها

این فیلم درباره تماس با JURK را تماشا کنید:

 

JURK برای استعلام از سراسر نروژ آزاد است. اگر این گزینه‌ای برای شما محسوب می‌شود، می‌توانید از طریق تلفن با JURK تماس بگیرید یا به دفاتر JURK در اسلو مراجعه کنید. اطلاعات تماس، ساعات کاری و اطلاعاتی درباره نحوه ثبت پرونده خود در وبگاه JURK موجود است. کارکنان در JURK وظیفه دارند اسرار شما را حفظ کند و بنابراین مجاز نیستند بدون رضایت شما، یا اگر خطری برای آسیب مستقیم کسی وجود ندارد، هیچ گونه اطلاعاتی را درباره شما با دیگران به اشتراک بگذارند. JURK می‌تواند در صورت لزوم، مترجمی را در اختیار قرار دهد.

JURK بودجه عمومی دریافت می‌کند و توسط کارورزان حقوقی و دانشجویان باتجربه حقوق اداره می‌شود.

تماس

تلفن: 22 84 29 50

نشانی: Skippergata 23، 0154 اسلو

وبگاه JURK: jurk.no

رایانامه: post-mottak@jurk.no