Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

مشاوره حقوقی ویژه زنان (JURK) چیست؟

JURK logo

آیا مورد خشونت یا تعرض جنسی قرار گرفته‌اید و نمی‌دانید چه حقوقی دارید؟ اگر پاسخ شما مثبت است، می‌توانید با «مشاوره حقوقی ویژه زنان» (JURK)» تماس بگیرید.

درباره خدمات

JURK خدمات کمک حقوقی رایگان برای زنان است. این سازمان به شما کمک می‌کند تا خودتان بتوانید کارها را در تعدادی از زمینه‌های حقوقی مدیریت کنید. برای مثال، می‌توانید اطلاعاتی درباره حقوق خود درصورت مواجه شدن با خشونت یا تعرض جنسی یا کمک برای ارائه درخواست غرامت درخصوص جراحات جنایی دریافت کنید.

JURK این خدمات را ارائه می‌کند:

  • کمک حقوقی درخصوص پرونده‌های خاص
  • اطلاعات درباره حقوق
  • سخنرانی

این فیلم درباره تماس با JURK را تماشا کنید:

 

چگونه با این سازمان تماس بگیرید؟

JURK برای پاسخ دادن به سؤالات افراد در سراسر نروژ دردسترس است. می‌توانید ازطریق تلفن با JURK تماس بگیرید یا به دفاتر JURK در اسلو مراجعه کنید. اطلاعات تماس، ساعات کاری، و اطلاعات درباره نحوه ثبت پرونده در وب‌سایت JURK دردسترس است.

کارکنان موظف به رعایت محرمانگی (رازداری) هستند.

کارکنان JURK موظف به رعایت رازداری (محرمانگی) هستند و بنابراین مجاز نیستند هیچ اطلاعاتی درباره شما به‌اشتراک بگذارند، مگراینکه شما با اشتراک‌گذاری موافقت کنید یا فردی درمعرض خطر فوری آسیب دیدن باشد. JURK می‌تواند درصورت لزوم از مترجم استفاده کند.

JURK بودجه عمومی دریافت می‌کند و توسط متخصصان حقوقی و دانشجویان حقوق با تجربه اداره می‌شود.

اطلاعات تماس

تلفن: 22‎ 84 29 50

نشانی: Skippergata 23, 0154 Oslo.

وب‌سایت JURK‏: jurk.no

ایمیل: post-mottak@jurk.no