Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

در صورت اعمال خشونت علیه دیگران، با پزشک عمومی خود مشورت کنید

Snakk med fastlegen om vold og overgrep

آیا شما زودرنج هستید، به‌راحتی عصبانی می‌شوید و در کنترل خشم خود مشکل دارید؟ آیا نسبت به شریک زندگی یا فرزندان خود اقدام به خشونت کرده‌اید یا آنها را تهدید کرده‌اید؟ پس شما مشکل خشونت دارید. می‌توانید این مشکل را با پزشک عمومی خود مطرح کنید.

پزشکان عمومی وظیفه کمک به کسانی را دارند که به بیماری‌های جسمی یا روحی مبتلا هستند یا از مشکلات مربوط به سوءمصرف الکل یا مواد رنج می‌برند. این بدان معناست که هر زمان که تحت معاینه، معالجه یا پیگیری قرار بگیرید، پزشک معالج شما مسئول همه جنبه‌های بهداشت و سلامت شماست. پزشک عمومی غالباً به‌خوبی وضعیت سلامتی و زندگی بیمار را بررسی می‌کند، می‌تواند شنونده خوبی باشد و در برخورد با افرادی که مشکل دارند باتجربه است.

 

پزشک عمومی می‌تواند شنونده خوبی باشد و در برخورد با افرادی که مشکل دارند تجربه دارد.

پزشک عمومی وظیفه دارد اسرار شما را حفظ کند. پزشک عمومی وظیفه دارد اسرار شما را حفظ کند و بنابراین مجاز نیست بدون رضایت شما، یا اگر خطری برای آسیب مستقیم به کسی وجود ندارد، هرگونه اطلاعاتی را درباره شما با دیگران به اشتراک بگذارد. پزشکان عمومی می‌توانند در صورت لزوم، مترجمی را معرفی کنند.

پزشک عمومی می‌تواند در صورت لزوم، شما را به خدمات بهداشتی تخصصی ارجاع دهد، یا شما را از نهاد‌های دیگری مطلع کند که به شما کمک می‌کنند و نیازی به ارجاع ندارند – مانند دفاتر رفاه خانواده، مراکز جایگزین برای اعمال خشونت در نروژ و غیره. هنگامی که شما از خدمات بهداشتی تخصصی یا انواع دیگر خدمات کمک دریافت می‌کنید، پزشک عمومی شما وظیفه هماهنگی، ارزیابی و پیگیری شما را بر عهده دارد.

طرح پزشکان عمومی بخشی از خدمت بهداشت عمومی است و شما فقط یک سهم قانونی و ناچیز را از هزینه پرداخت می‌کنید.

در helsenorge.no می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد پزشک عمومی خود بیابید.