Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

برنامه مدیریت خشم Brøset چیست؟

آیا در کنترل عصبانیت خود مشکلی دارید؟ آیا این روی شریک زندگی و خانواده شما تأثیر می‌گذارد؟ پس شما ممکن است کاندیدای کمک درمان‌گرانی باشید که با برنامه مدیریت خشم کار می‌کنند.

این سرویس ملی است و هدف آن عاملان خشونت بالای 18 سال است. این برنامه عمدتاً از درمان گروهی استفاده می‌کند، اگرچه می‌تواند به صورت جداگانه نیز مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌توانید  برای مهار رفتار پرخاشگرانه خود روش‌هایی را یاد بگیرید و روی تغییر نگرش خود کار کنید.

فیلمی راجع به تماس با برنامه کنترل خشم Brøset را تماشا کنید:

 

برنامه مدیریت خشم Brøset SBM)) در مرکز تخصصی Brøset در پزشکی قانونی، امنیتی و روانپزشکی زندان در بیمارستان St. Olav ایجاد شد. در کل 450 درمان‌گر مهار خشم در سراسر کشور وجود دارد (2018).

درمان‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند اغلب در بهداشت روان، در دفاتر رفاه خانواده یا در خدمت رفاه کودک کار می‌کنند. کارکنان وظیفه دارند محرمانه بودن موارد را حفظ کنند، بدین معنا که آنها فقط می‌توانند با رضایت شما یا در صورتی که خطری مستقیم برای آسیب دیدن فردی وجود داشته باشد، اطلاعات شخصی شما را به طرف‌های سوم بدهند. در صورت لزوم می‌توان یک مترجم در اختیار گذاشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این خدمت می‌توانید با پزشک عمومی یا دفتر رفاه خانواده خود تماس بگیرید.

اطلاعات مربوط به برنامه Brøset و مراکز درمانی مصوب.