Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

دوست راهنما چیست؟ (Ressursvenn)

Du kan snakke med en ressursvenn om vold i nære relasjoner.

آیا به زودی از پناهگاه بحران خارج خواهید شد؟ آیا بعد از قطع رابطه با یک شریک خشن، احساس تنهایی و بدون شبکه بودن می‌کنید؟ دوست راهنما می‌تواند در مرحله آسیب‌پذیر شروع یک زندگی جدید از شما حمایت کند.

متأسفانه، بسیاری از قربانیان سوءاستفاده در منزل، در نهایت به سوءاستفاده کننده خود بازمی‌گردند، زیرا هیچ گزینه دیگری ندارند.

هنگامی که از یک شریک خشن جدا شده‌اید و در نهایت از پناهگاه بحران خود خارج شوید، سرویس دوست راهنما در دسترس شما است. اگر در پناهگاه زندگی نکرده‌اید اما یک دوست راهنما می‌خواهید، ابتدا پناهگاه باید وضعیت شما را ارزیابی کند.

دوست راهنما قرار است در زمان دشواری، منبعی برای پشتیبانی و دوستی همیار باشد. رابطه بین شما و دوست راهنمای شما باید مانند دو شریک کاملاً برابر باشد. هدف این سرویس اطمینان از عدم بازگشت مجدد قربانیان سوءاستفاده به یک شریک خشن است. دوست راهنما می‌تواند حداکثر تا دوازده ماه منصوب شود، مشروط بر اینکه دیگر به شخصی که از شما سوءاستفاده کرده است برنگردید. دوست راهنما می‌تواند ماهانه دو تا چهار بار با شما ملاقات کند.

دوستان راهنما بانوان داوطلبی هستند که در زمینه‌هایی مانند ضربه روحی، خشونت در روابط نزدیک، رازداری و تعیین مرزها آموزش دیده‌اند. دوستان راهنما به زبان نروژی صحبت می‌کنند اما برخی از آنها می‌توانند انگلیسی هم صحبت کنند. در برخی موارد، می‌توان این سرویس را به زبان‌های دیگر نیز ارائه داد.

این طرح توسط شعبات محلی انجمن سلامت عمومی زنان نروژ (Norske Kvinners Sanitetsforening، N.K.S.) در سراسر نروژ، با همکاری نزدیک با پناهگاه‌های محلی بحران و دفاتر مرکزی N.K.S هماهنگ شده است. اگر دوست راهنما می‌خواهید، از پناهگاه خود بخواهید با شعبه محلی انجمن سلامت عمومی زنان نروژ تماس بگیرد.

 

پناهگاه‌های بحران نروژ در اینجا فهرست شده‌اند و شعبات محلی N.K.S در اینجا فهرست شده‌اند.

همچنین می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد دوستان راهنما و مکان‌هایی که این سرویس در نروژ ارائه می‌شود را در وب‌سایت N.K.S مطالعه کنید.