Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

خط امداد تلفنی برای قربانیان تعرض جنسی – 800‎ 57 000

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

خط امداد تلفن برای قربانیان تعرض جنسی یک سرویس تلفنی برای کودکان و بزرگسالان است.

درباره خدمات

خط امداد تلفنی برای قربانیان تعرض جنسی تمام نروژ را پوشش می‌دهد، رایگان است و به‌صورت شبانه‌روزی دردسترس است. بستگان و متخصصان بخش دولتی نیز می‌توانند برای دریافت مشاوره و راهنمایی با این خط تماس بگیرند.

می‌توانید برای دریافت کمک، مشاوره و پاسخ سؤالات، یا اگر فقط به گوش شنوایی برای صحبت کردن نیاز دارید با این خط تماس بگیرید. همچنین می‌توانید برای پیدا کردن خدمات حمایتی نزدیک به محل سکونتان کمک دریافت کنید.

کارکنانی که به تلفن پاسخ می‌دهند در مرکز قربانیان زنا با محارم و تعرض جنسی در وستفولد کار می‌کنند

 

با چه کسی می‌توانید صحبت کنید؟

کارکنان خط امداد تلفنی در مرکز قربانیان زنا با محارم و تعرض جنسی در وستفولد کار می‌کنند و در پاسخ‌گویی به قربانیان تعرض جنسی تجربه دارند.

درصورت تمایل، می‌توانید به‌صورت ناشناس با خط امداد تلفنی تماس بگیرید، به این معنی که نیازی به گفتن نام خود یا نام شخص دیگری ندارید. کارکنان به زبان نروژی صحبت می‌کنند. کمک به زبان انگلیسی نیز دردسترس است.

وظیفه حفظ محرمانگی (رازداری)

کارکنان موظف به رعایت رازداری (محرمانگی) هستند و بنابراین مجاز نیستند هیچ اطلاعاتی درباره شما با دیگران به‌اشتراک بگذارند، مگراینکه شما با اشتراک‌گذاری موافقت کنید یا فردی درمعرض خطر فوری آسیب دیدن باشد.

این خط امداد تلفنی توسط مرکز قربانیان زنا با محارم و تعرض جنسی در وستفولد به نمایندگی از اداره امور کودکان، جوانان و خانواده نروژ اداره می‌شود.

جزئیات تماس

تلفن: 800‎ 57 000

وب‌سایت: hfsm.no