Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

คุณใช้ความรุนแรงหรือกระทำผิดโดยการทำร้ายร่างกายหรือไม่ คุณจะได้รับบริการใดจากคลินิกสุขภาพเด็กและบริการด้านสุขภาพของโรงเรียน

Snakk med skolehelsetjenesten dersom du bruker vold

คุณมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์และถูกขู่เข็ญ โมโหง่าย หรือก้าวร้าวหรือไม่ คลินิกสุขภาพเด็กและบริการด้านสุขภาพของโรงเรียนเป็นบริการของอาสาสมัครและไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 0 ถึง 20 ปี รวมทั้งบิดามารดา หรือผู้ที่กำลังจะเป็นบิดามารดา และอาจเป็นสถานที่ที่ดีในการพูดคุยปัญหา

คลินิกสุขภาพเด็กและบริการด้านสุขภาพของโรงเรียนให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เยี่ยมเยียนบ้าน ข้อมูลสุขภาพ และคำแนะนำ งานส่วนที่สำคัญคือการป้องกันการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึง ขริบอวัยวะเพศหญิง และการใช้ความรุนแรงซึ่งแสดงถึงการไม่ให้เกียรติ คลินิกสุขภาพเด็กและบริการด้านสุขภาพของโรงเรียนให้ความช่วยเหลือทั้งแก่ครอบครัวและกลุ่ม

คลิกนิกสุขภาพเด็ก/บริการสุขภาพของโรงเรียนทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับบริการสุขภาพอื่นๆ ของเมือง และยังสามารถช่วยเหลือในการส่งต่อ ติดตามผล และติดต่อกับส่วนอื่นของระบบสนับสนุน นอกจากนี้ความร่วมมือกับโรงเรียนและผู้ปกครองยังอาจเกิดที่คลินิกสุขภาพเยาวชน แต่คุณต้องตัดสินใจว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือไม่

 

แพทย์และผู้ตรวจเยี่ยมสุขภาพจะทำงานเกือบทุกสถานที่ ในขณะที่คุณจะสามารถพบกับผดุงครรภ์ นักจิตวิทยา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ที่สามารถช่วยคุณได้ในที่อื่นๆ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ คลินิกสุขภาพเด็ก/บริการสุขภาพในโรงเรียนอาจมีล่ามให้หากจำเป็น

คลินิกสุขภาพเยาวชน

คลินิกสุขภาพเยาวชนเป็นบริการเสริมเพิ่มเติมจากบริการสุขภาพในโรงเรียน บริการนี้สำหรับเยาวชนที่อายุไม่เกิน 20 ปี อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท้องถิ่นบางแห่งได้ขยายบริการนี้ให้แก่เยาวชนที่อายุไม่เกิน 24 ปี บริการด้านสุขภาพสำหรับคนหนุ่มสาวเป็นบริการสำหรับเยาวชนที่ต้องการพูดคุยกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับปัญหาสำคัญและปัญหาเล็กๆ บริการนี้ให้คำปรึกษา คำแนะนำ การตรวจ และการรักษา ที่เหมาะกับความต้องการของเยาวชน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของบุคคลที่รับบริการ

เยาวชนที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนก็มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากคลินิกสุขภาพ

บริการด้านสุขภาพสำหรับคนหนุ่มสาวเป็นบริการสำหรับเยาวชนที่ต้องการพูดคุยกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับปัญหาสำคัญและปัญหาเล็กๆ

การดูแลครรภ์

การดูแลครรภ์และการติดตามผลของครอบครัวและทารกแรกเกิดเป็นบริการส่วนสำคัญของคลินิกสุภาพ คลินิกสุขภาพให้ข้อมูลและความสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองสำหรับหญิงตั้งครรภ์และพ่อแม่มือใหม่ ควรให้บุคลากรด้านสุขภาพสอบถามเกี่ยวกับความรุนแรงทั้งในปัจจุบันและประสบการณ์ที่ผ่านมาจากหญิงตั้งครรภ์ทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลครรภ์ ดังนั้น คลินิกสุขภาพจึงเป็นสถานที่ที่คุณสามารถริเริ่มที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับความรุนแรงได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณหรือคู่ชีวิตของคุณพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ของคุณเอง และก้าวร้าว รวมถึงอาจกระทำการรุนแรง

นอกจากนี้คลินิกสุภาพยังให้ บริการแก่บุคคลที่ถูกใช้ความรุนแรงหรือถูกทำร้ายร่างกาย

คลินิกสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณสุข


รายชื่อคลินิกสุขภาพและบริการสุขภาพของโรงเรียนมีอยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานท้องถิ่นของคุณ

ช่วยหาคลินิกสุขภาพ