Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

برای افرادی که علاقه جنسی به کودکان دارند می‌توانید خدمات – کمکی بیابید

detfinneshjelp.no - Det finnes hjelp - tilbud til deg med seksuell interesse for barn

آیا از این می‌ترسید که مرتکب آزار جنسی کودک شوید؟ آیا می‌خواهید بیاموزید که چگونه گرایش خود را نسبت به کودکان کنترل کنید؟ “می‌توانید کمک بگیرید” خدمتی برای افراد بالای 18 سال است که به کودکان علاقه جنسی دارند.

افرادی که به کودکان علاقه جنسی دارند معمولاً زندگی خوب را دشوار می‌دانند. اما می‌توان یاد گرفت که این نوع احساسات را کنترل کرد.

هدف “می‌توانید کمک بگیرید” (Det finnes hjelp) کم‌کردن مانع تماس با سرویس‌های کمکی است، به طوری که کسانی که می‌خواهند و نیاز به کمک دارند به راحتی می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند. وظیفه مددکار مراقبت از شماست، نه قضاوت در مورد شما.

این خدمات شامل موارد زیر است:

درباره این درمان

اگر می‌خواهید درمان شوید، خودتان می‌توانید برای این کار اقدام کنید. مراجعه به پزشک عمومی یا متخصص مراقبت‌های بهداشتی هیچ الزامی ندارد. درمانشامل درمان کلامی فردی با یک روان‌شناس یا روان‌پزشک‌ است. درمان در یک درمانگاه سرپایی انجام می‌شود.

درمانگران، روان‌شناسان و روان‌پزشکانی هستند که در زمینه درمان افرادی تخصص دارند که دارای افکار و احساسات جنسی نسبت به کودکان هستند. کارمندان وظیفه دارند رازدار باشند. بنابراین از اینكه آنها بدون رضایت قبلی شما اطلاعاتی راجع به شما با دیگران در میان بگذارند، ممانعت می‌شود (مگر اینکه شرایط اضطراری و تهدیدكننده زندگی وجود داشته باشد).

برنامه درمانی در «می‌توانید کمک بگیرید» توسط اداره بهداشت نروژ و با همکاری جوامع دانشگاهی ملی و بین‌المللی تهیه شده است.

درباره «می‌توانید کمک بگیرید» در وب سایت خود برنامه بیشتر بخوانید.