Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Thai ภาษาไทย

เว็บเพจที่คุณได้เข้าสู่ในขณะนี้ dinutvei.no เป็นฐานข้อมูลแห่งชาติเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านความช่วยเหลือ ให้ข้อมูลต่าง ๆ และความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการข่มขืน และการใช้กำลังระหว่างบุคคลในครอบครัวด้วยกัน และการใช้กำลังระหว่างบุคคลที่เคยเป็นคู่สมรส หรือเคยเป็นคู่ครองมากันก่อน  หรือยังคงเป็นในปัจจุบันนี้ เว็บเพจเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยศูนย์ความรู้แห่งชาติ เกี่ยวกับการใช้กำลัง และความตึงเครียดซึ่งทำให้เกิดการบอบช้ำทางจิตใจ (NKVTS) โดยที่ถูกแต่งตั้งจากกระทรวงยุติธรรม และการเตรียมความพร้อม

ทุกคนมีสิทธิในการใช้ชีวิตโดยที่ปราศจากความกลัว และปราศจากการใช้กำลัง ในประเทศนอร์เวย์มีคนจำนวนมาก ที่ใช้ชีวิตภายใต้ความสัมพันธ์ที่มีการใช้กำลัง และการใช้กำลังระหว่างบุคคลที่มีความใกล้ชิดกัน และมีการข่มขืน สิ่งเหล่านี้ถือว่าไม่เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ว่าเป็นความรับผิดชอบของสังคม

การใช้กำลังมีหลายรูปแบบ  และคุณอาจจะไม่มั่นใจว่าตัวคุณเอง หรือคนอื่นที่คุณรู้จัก ได้รับการใช้กำลัง หรือเคยถูกการใช้กำลังหรือไม่ หรือคุณอาจคิดสงสัยว่าตัวคุณเองได้ใช้กำลังกับผู้อื่นหรือไม่ มีคนจำนวนหลายคนที่ไม่มั่นใจว่าการใช้กำลังอันแท้จริงคืออะไร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ดังต่อไปนี้

คุณเคยถูกการใช้กำลังระหว่างบุคคลที่มีความใกล้ชิดกันหรือไม่

คุณสามารถป้องกันตนเองต่อการถูกการใช้กำลังอย่างไรได้บ้าง

คุณเคยถูกข่มขืนหรือถูกละเมิดสิทธิทางเพศอย่างอื่นหรือไม่

ปฏิกิริยาโต้ตอบตามปกติธรรมดา หลังจากถูกการใช้กำลัง และการละเมิดสิทธิทางเพศ

คุณรู้จักกับผู้อื่น ซึ่งใช้ชีวิตภายใต้การใช้กำลังหรือไม่

คุณได้ใช้กำลังหรือคำขู่เข็ญกับผู้อื่นหรือไม่

คุณเคยถูกการใช้กำลังระหว่างบุคคลที่มีความใกล้ชิดกันหรือไม่

การใช้กำลังระหว่างบุคคลที่มีความใกล้ชิดกัน (ได้มีการเรียกกันว่าการใช้กำลังต่อคู่ครอง หรือการใช้กำลังระหว่างบุคคลในครอบครัวด้วยกัน) รวมทั้งการใช้กำลังทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจทุกประเภท และคำขู่เข็ญระหว่างบุคคลที่เคยเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันแต่ก่อนหน้านี้ หรือยังคงเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยกันในปัจจุบันนี้ และสิ่งเหล่านี้ได้รวมถึงบุตรซึ่งใช้ชีวิตภายใต้การใช้กำลังที่บ้านด้วย การทำร้ายอวัยวะเพศ การสมรสโดยเกิดจากการบังคับ ก็รวมอยู่ในสำนวนโวหารเหล่านี้ด้วย เช่นกัน

การใช้กำลังระหว่างบุคคลที่มีความใกล้ชิดกันตามประมวลกฎหมายแห่งประเทศนอร์เวย์ถือ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย คุณสามารถมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคดีที่ทั้งระบบให้ความช่วยเหลือ และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อสิ่งเหล่านี้

คนส่วนมากนึกถึงว่าการใช้กำลังหมายความว่าการถูกตี เตะ หรือได้รับบาทเจ็บทางด้านร่างกาย แต่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้ว การใช้กำลังยังคงมีรูปแบบอื่นอีกหลายอย่างเช่น การจับตัวไว้โดยการฝืนใจ การถูกทำร้ายทางวาจา การถูกเหยียดหยาม การจำกัดขอบเขตส่วนตัว หรือถูกควบคุม เหล่านี้ เป็นตัวอย่างของการใช้กำลังด้วย

โดยปกติแล้วทางเราได้พูดถึงการใช้กำลังในแต่ละรูปแบบ ดังนี้

 • การใช้กำลังทางด้านร่างกาย การใช้กำลังทุกประเภทซึ่งรวมถึงการสัมผัสทางด้านร่างกาย เช่น  การเตะ การตี การ ดึงผม  การกัด การขูด การจับตัวไว้ การเขย่า การผลัก การบีบคอ การกักขังตัวไว้  การจำกัดขอบเขตส่วนตัว ถือ เป็นรูปแบบของการใช้กำลังทางด้านร่างกายด้วย
 • การใช้กำลังทางด้านจิตใจ การใช้คำพูดและน้ำเสียง  ซึ่งขู่เข็ญ ทำร้าย กดขี่ข่มเหง หรือควบคุมผู้อื่น การดูถูก ไม่ให้ ความสำคัญ หรือการเหยียดหยามผู้อื่น เป็นรูปแบบของการใช้กำลังทางด้านจิตใจด้วย ตัวอย่าง เช่น «ฉัน จะฆ่าคุณ» « คุณ เป็นคนไร้คุณค่า» «คุณขี้เหร่และอ้วนมากขนาดที่ไม่มีใครรักคุณ»
 • การใช้กำลังทางด้านทำลายทรัพย์สมบัติ การพัง การทำลาย และการโยนทรัพย์สิน การทุบผนังและประตู และอื่น ๆ
 • การใช้กำลังทางด้านเพศ ทุกรูปแบบของการเหยียดหยามทางด้านเพศ ตัวอย่างคือ การกระทำหรือพยายาม กระทำ ซึ่งหมายความว่าการสัมผัสทางด้านร่างกาย อย่างเช่น การจับ การลูบ การเลีย การดูด การสำเร็จความไคร่ ด้วยตนเอง การกระทำลักษณะคล้ายเคียงกันกับการร่วมเพศ การร่วมเพศ และการข่มขืน และการกระทำหรือ พยายามกระทำ โดยที่ไม่มีการสัมผัสทางด้านร่างกาย นั่นหมายถึงการพูดจาที่สื่อออกมาทางเพศ การกระทำอานา จารโดยการแก้ผ้าต่อหน้าผู้อื่น การถ่ายรูป การถ่ายหนัง การแอบมอง การเปิดให้ดูภาพลามก
 • การใช้กำลังทางด้านการควบคุมสภาพการเงิน การควบคุมสภาพการเงินของผู้อื่น หมายความว่าคู่ครองฝ่ายใดฝ่าย หนึ่งถูกปฏิเสธการควบคุมสภาพการเงินของตนเอง หรือสภาพการเงินร่วมกัน
 • การใช้กำลังทางด้านการแอบแฝง การใช้กำลัง «แบบแอบแฝงอยู่» โดยมีบรรยากาศพิเศษบ่งบอกก่อนหรือหลัง เหตุการณ์ที่มีการใช้  กำลัง
 • การใช้กำลังทางด้านการอบรมสั่งสอนให้มีกฎระเบียบ การทำโทษทางร่างกายหรือจิตใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการ อบรมสั่งสอนเพื่อให้มีกฎระเบียบเพื่อเปลี่ยนการประพฤติตัวของเด็กและเยาวชน

ทุกรูปแบบของการใช้กำลังดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำผิดกฎหมายโดยตรงตามประมวลกฎหมายแห่งประเทศนอร์เวย์ แต่ว่าการกดขี่ข่มเหงประเภทอื่นก็ อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายด้วย ขึ้นอยู่กับระดับของความร้ายแรง ความถี่หรือบริบท หรืออาจเข้าประเด็นความผิดจากมาตราอื่นทางด้านกฎหมาย อย่างเช่นการฉ้อโกง เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่การทำผิดหลายอย่างของสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกัน

ไม่ว่าคุณเป็นเพศไหนก็ตาม คุณสามารถถูกการใช้กำลังได้  ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะถูกการใช้กำลังอย่างร้ายแรงต่อเนื่องกัน และการถูกละเมิดสิทธิทางเพศจากคู่ครองของตนเองมากกว่าผู้ชาย

บางกลุ่มไวเป็นพิเศษต่อการถูกการใช้กำลังระหว่างบุคคลที่มีความใกล้ชิดกัน ปัจจัยที่สามารถมีผลกระทบต่อความไวคือ เพศ อายุ ความสามารถในส่วนของการเคลื่อนไหว รสนิยมทางเพศ ภูมิหลังทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ การตั้งครรภ์ การอพยพ และความมืนเมา

คุณสามารถป้องกันตนเองต่อการถูกการใช้กำลังอย่างไรได้บ้าง

ทางเราทราบดีว่าอาจเป็นไปได้ยากที่จะเลิกจากความสัมพันธ์ที่มีการใช้กำลังกัน การใช้กำลังมักจะไม่ยุติโดยที่ไม่รับความช่วยเหลือจากภายนอก

คุณจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือ และจำเป็นต้องมีที่ปรึกษา หากคุณได้รับการทำร้าย การขู่เข็ญ หรือการกลัวว่าคุณจะถูกการใช้กำลัง หรือคุณคิดสงสัยว่าคุณถูกการใช้กำลังหรือไม่ ที่แห่งนี้คุณจะได้รับรายการที่เกี่ยวกับการ บริการทางด้านความช่วยเหลือ ในกรณีการใช้กำลังอย่างร้ายแรงหรือคำขู่เข็ญ หรือคุณกลัวอันตรายต่อชีวิตของคุณ  คุณจำเป็นต้องติดต่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ (politiet) หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ 02800 หรือหมายเลขฉุกเฉิน 112 หากมีกรณี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชน คุณจำเป็นต้องแจ้งให้สำนักงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน (barnevernet) ทราบ

การที่มีผู้ถูกการใช้กำลังมีจำนวนมาก ไม่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะลดจำนวนให้น้อยลง แต่การยุติการใช้กำลังถือว่าสำคัญกว่า ระบบความช่วยเหลือมีการบริการที่รวมถึง ทั้งต่อผู้ที่กระทำการใช้กำลัง และผู้ถูกกระทำการใช้กำลัง อย่างไรก็ตามบางคนจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือเพื่อรับการป้องกันตัวเอง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ (politiet) จะ มีการพิจารณาการวางมาตรการเพื่อป้องกันตัวในกรณีที่จำเป็นสำหรับคุณ หากคุณถูกขู่เข็ญหรือถูกการใช้กำลัง สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นในรูปแบบของเครื่องสัญญาณเตือนภัย คำสั่งห้ามกระทำการเยี่ยม หรือที่อยู่ที่เป็นความลับต่อผู้อื่น

บ้านพักฉุกเฉิน (krisesenter) ทำหน้าที่ช่วยคุณภายในระยะเวลาฉุกเฉิน และให้ความช่วยเหลือแก่คนหลายคน เพื่อให้เลิกลาจากความสัมพันธ์ที่มีการใช้กำลังกัน  ทั้งบ้านพักฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำ คำปรึกษา และสามารถช่วยให้ทั้งผู้ถูกการใช้กำลัง และผู้กระทำการใช้กำลังสามารถติดต่อกับหน่วยงานทางด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ (helse- og sosialetaten) สำนักงานคุ้มครองครอบครัว(familievernkontor) สำนักงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน (barnevern) บ้านพักฉุกเฉิน (krisesenter) การบริการทางด้านการรักษา ทนายความ สำนักงานให้คำปรึกษาแก่ผู้เคราะห์ร้ายจากอาชญากรรม (rådgivningskontor for kriminalitetsofre) หรือผู้อื่นที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้

ถ้าหากว่าผู้ที่ใช้กำลังเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับคุณ ซึ่งเป็นเรื่องยากต่อคุณที่จะแจ้งความ  มีหลายคนที่ถูกการใช้กำลังแล้วก็ไม่สามารถแจ้งความได้  ถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลที่ดีก็ตาม  เพื่อลดหย่อนความยากลำบากเกี่ยวกับการแจ้งความ และลดภาระในความรับผิดชอบต่อผู้ที่ถูกการใช้กำลังให้น้อยลง  ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีโอกาสจัดการสอบสวนดำเนินคดีด้วยตนเอง ในกรณีที่มีการใช้กำลังอย่างร้ายแรง – ไม่ว่าผู้ถูกการใช้กำลังต้องการแจ้งความหรือไม่ก็ตาม  สิ่งเหล่านี้เรียกกันว่า ทำการฟ้องร้องคดีตามกฎหมายของฝ่ายราชการ

คุณเคยถูกข่มขืนหรือถูกละเมิดสิทธิทางเพศอย่างอื่นหรือไม่

การละเมิดสิทธิทางเพศมีหลายรูปแบบ และคุณอาจคิดสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นการละเมิดสิทธิทางเพศหรือไม่

การละเมิดสิทธิทางเพศหมายความว่า ละเมิดทุกรูปแบบของการเหยียดหยามทางเพศ  การเหยียดหยามทางเพศรวมถึงทั้งการกระทำหรือพยายามกระทำ โดยการสัมผัสทางด้านร่างกาย อย่างเช่น การจับ การลูบ การเลีย การดูด การสำเร็จความไคร่ด้วยตนเอง การกระทำลักษณะคล้ายเคียงกันกับการร่วมเพศ การร่วมเพศ และการข่มขืน และการกระทำหรือพยายามการกระทำโดยที่ไม่มีการสัมผัสทางด้านร่างกาย  โดยการพูดจาที่สื่อออกมาทางเพศ การกระทำอานาจารโดยการแก้ผ้าต่อหน้าผู้อื่น การถ่ายรูป การถ่ายหนัง การแอบมอง การเปิดให้ดูภาพลามก

การเหยียดหยามดังกล่าวนั้นทำโดยที่เป็นการฝืนใจ ต่อความต้องการของผู้ถูกกระทำต่อสิ่งเหล่านี้ หรือผู้ถูกกระทำสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในสภาพให้การยินยอม การเหยียดหยามดังกล่าวนั้นสามารถเกิดขึ้นในรูปแบบของการหลอกลวง การบังคับ หรือการขู่เข็ญผู้ถูกการกระทำดังกล่าวนั้น ๆ  โดยต้องร่วมกระทำกับผู้อื่น หรือในกรณีที่ผู้ถูกกระทำ ถูกบังคับให้ จำเป็นต้องมองดูผู้อื่น กระทำต่าง ๆ ทางด้านเพศ  หรือบุคคลคนนั้นกระทำด้านเพศด้วยตนเองต่อหน้าผู้อื่นก็ตาม การเหยียดหยามดังกล่าวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย และถือว่าเป็นการเหยียดหยามไม่ว่าอยู่ในอาการไม่เมา หรือเมา หรือนอนหลับก็ตาม

การข่มขืนและการเหยียดหยามทางด้านเพศอย่างอื่น สามารถเกิดขึ้นทั้งในกลุ่มที่ใกล้ชิดกันแบบอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา หรือเกิดกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน

ถึงแม้ว่าคุณไม่ทราบว่าสิ่งที่คุณถูกการกระทำนั้นเป็นการเหยียดหยามหรือไม่ คุณสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบความช่วยเหลือได้ คุณควรจะพูดคุยกับคนที่คุณรู้จักเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย การพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณมีคำพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความคิด และความรู้สึก การรับความช่วยเหลือและคำแนะนำจากผู้อื่น ๆ รอบตัวคุณสามารถเป็นสิ่งที่ดี คุณอาจจะไม่มั่นใจว่าคุณควรจะแจ้งความหรือไม่ ในประเทศนอร์เวย์คุณมีสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากทนายความฟรีสามชั่วโมง โดยที่คุณไม่ต้องผูกมัดตัวเองก่อนที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะแจ้งความกรณีการเหยียดหยามทางด้านเพศหรือไม่

โปรดติดต่อสอบถามแพทย์ประจำตัว (fastlegen) หรือผู้พยาบาล (helsesøster) ศูนย์ตอบรับผู้ถูกเหยียดหยาม(overgrepsmottak) ศูนย์ให้ความช่วยเหลือต่อการร่วมประเวณีระหว่างผู้ใกล้ชิดทางพันธุกรรม และการเหยียดหยามทางด้านการเพศ  (støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, SMISO) Dixi ศูนย์บริการข้อมูลต่อต้านการล่งละเมิดทางเพศ (DIXI) หรือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ(politiet) เพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น การรักษาบำบัดประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และการแจ้งความถ้าหากว่าคุณต้องการทำสิ่งเหล่านั้น

ปฏิกิริยาโต้ตอบตามปกติธรรมดา หลังจากถูกการใช้กำลัง และการละเมิดสิทธิทางเพศ

คุณตกใจและกลัวหรือไม่ คุณคิดสงสัยว่าคุณเป็นคนผิดที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณหรือไม่ เพียงแค่การนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่าอายมากหรือไม่ คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งสมาธิเกี่ยวกับการกระทำเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่หรือไม่

ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาหลังจากการถูกกระทำการใช้กำลัง ไม่ว่าการใช้กำลังที่เกิดขึ้นกับคุณ

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หรือเป็นเหตุการณ์ซ้ำ ๆ ก็ตาม

ถึงแม้ว่าไม่มีคำตอบที่ตายตัวเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบหลังจากการถูกใช้กำลัง  แต่ทางเรามีความรู้มากพอว่าอะไรแบบไหนบ้าง ที่จัดว่าเป็นความรู้สึกโดยปกติที่จะเกิดขึ้นตามมา กับคนที่เคยเผชิญหน้าต่อการใช้กำลัง ทั้งในระยะเวลาสั้น และในระยะเวลายาวนาน หรือหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียว หรือเกิดขึ้นในระยะติดต่อกันมานาน ก็ตาม ตัวอย่างของสิ่งเหล่านี้คือ

 • ความหวาดกลัวและความกลัว
 • ความละอาย
 • ระลึกถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแบบซ้ำ ซาก
 • มีปัญหาในส่วนของการนอนหลับ
 • การโทษตัวเอง และมีความรู้สึกผิด
 • มีปัญหาในส่วนของการตั้งสมาธิและความทรงจำ
 • ความหงุดหงิดและความโกรธโมโหมีมากกว่าเดิม
 • ปัญหาทางด้านร่างกาย
 • ปัญหาในส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
 • มีปัญหาในส่วนของความใกล้ชิด และการมีเพศสัมพันธ์
 • ความซึมเศร้า
 • เพิ่มความต้องการควบคุมในสถานการณ์มากกว่าเดิม
 • ความเฉยชา
 • ไร้ความเชื่อถือ
 • ทำให้เหตุการณ์เล็ก ๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่ และรู้สึกไม่มั่นใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริง
 • การอาละวาด
 • การอยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย
 • ความอ้างว้าง ความรู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียว

บางครั้งบางคราวปฏิกิริยาโต้ตอบเหล่านี้ไม่หายไปเอง ถึงแม้ว่ากาลเวลาได้ผ่านไปนานพอสมควรก็ตาม และสำหรับบางคนสิ่งเหล่านี้อาจเปลี่ยนเป็นอาการที่ต้องวินิจฉัยโรคทางคลินิก  เนื่องด้วยอาการและลักษณะของโรค อย่างเช่นภาวะซึมเศร้า โรคกลัว การรับประทานอาหารผิดปกติ ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ (PTSD) หรือภาวะพึ่งพาสิ่งมืนเมา

ถ้าหากว่าคุณยังคงมีโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งที่สำคัญคือให้คุณพูดคุยกับผู้อื่น หรือขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพ เพื่อการบำบัดสิ่งที่เกิดขึ้น โปรดติดต่อสอบถามแพทย์ประจำตัว (fastlegen) หรือผู้พยาบาล (helsesøster) ศูนย์ตอบรับผู้ถูกเหยียดหยาม (overgrepsmottak) บ้านพักฉุกเฉิน (krisesenter) หรือ DIXI ศูนย์บริการข้อมูลต่อต้านการล่งละเมิดทางเพศ (DIXI) แพทย์ประจำตัวสามารถออกใบส่งตัวให้คุณไปหานักจิตวิทยาถ้าหากว่าคุณต้องการความช่วยเหลือ

คุณรู้จักกับผู้อื่น ซึ่งใช้ชีวิตภายใต้การใช้กำลังหรือไม่

คนจำนวนมากควรที่จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการถูกใช้กำลัง คำขู่เข็ญ หรือบุคคลที่เราหวาดระแวงก็เช่นกัน การติดต่อของคุณอาจเป็นคำตอบที่เหลือค้างอยู่ ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและระบบความช่วยเหลือเกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบระบบการใช้กำลัง สามารถค้นพบคำตอบที่เคยสงสัยมาก่อนหน้านั้นได้

ถ้าหากว่าคุณมีข้อสงสัยว่าบุคคลที่คุณรู้จักถูกกระทำการใช้กำลังคุณควรจะติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ (politiet) หมายเลขโทรศัพท์ 02800 ในกรณีการแจ้งคุณไม่จำเป็นต้องระบุชื่อตัว

การที่เด็กอาศัยอยู่ที่บ้านที่มีการใช้กำลังอาจกลายเป็นเรื่องร้ายแรงมากเท่ากับมีการใช้กำลังโดยตรงกับเด็ก การที่เป็นตัวอย่างต่อการใช้กำลังสำหรับเด็กสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก และอย่างเช่น การใช้กำลังภายในครอบครัวด้วยกันสามารถทำให้เด็กได้รับความเสียหายถาวร หากคุณมีความวิตกกังวลต่อเด็กคนหนึ่ง คุณสามารถโทรหมายเลขฉุกเฉินสำหรับเด็กและเยาวชน (alarmtelefonen for barn og unge) แจ้งให้สำนักงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนประจำอำเภอ(barnevernet) หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ (politiet) โดยตรงหมายเลขโทรศัพท์ 02800 หรือหมายเลขฉุกเฉิน 112 ทราบ

คุณได้ใช้กำลังหรือคำขู่เข็ญกับผู้อื่นหรือไม่

ถ้าหากว่าคุณเป็นคนใจร้อน หรือทำให้ผู้อื่นกลัว ตี เตะ หรือขู่เข็ญผู้อื่น เหยียดหยามหรือควบคุมผู้อื่น หมายความว่าคุณเป็นผู้กระทำการใช้กำลัง

ถือเป็นการโชคดีที่คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองได้ บุคคลที่ใช้กำลังกับผู้อื่นจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือด้วย หากคุณยอมรับว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้กำลัง แสดงว่าคุณใกล้เข้ามาหนทางที่จะหาทางออกได้นั่นเอง

ถึงแม้ว่าคุณไม่มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้กำลัง คุณก็สามารถติดต่อกับระบบความช่วยเหลือ (hjelpeapparatet) ได้ คุณควรจะพูดคุยกับคนที่คุณรู้จักเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น การพูดคุยเรื่องดังกล่าวนั้นสามารถช่วยคุณเพื่อให้คุณมีคำพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว มีความคิดและความรู้สึก สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ คุณจึงไม่ได้ใช้กำลังใหม่อีกครั้ง

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.