Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

در مورد خشونت یا سوءاستفاده با پزشک عمومی خود صحبت کنید

Snakk med fastlegen om vold og overgrep. For utsatt, utøver og pårørende

آیا به دلیل یک شریک خشن، با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنید، آیا مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اید، یا هر نوع خشونت خانگی را تجربه می‌کنید؟ آیا میخواهید با تجربه‌هایی که چندی پیش اتفاق افتاده کنار بیایید؟ یا می‌ترسید مجبور به ازدواج شوید؟ شاید شما از اقوام شخصی باشید که خشونت یا سوءاستفاده را تجربه می‌کند؟

پزشک عمومی می‌تواند شنونده خوبی باشد و در برخورد با افرادی که مشکل دارند تجربه دارد. پزشکان عمومی وظیفه کمک به کسانی را دارند که به بیماری‌های جسمی یا روحی مبتلا هستند یا از مشکلات مربوط به سوءمصرف الکل یا مواد رنج می‌برند. این بدان معناست که هر زمان که تحت معاینه، معالجه یا پیگیری قرار بگیرید، پزشک معالج شما مسئول همه جنبه‌های بهداشت و سلامت شماست. پزشک عمومی غالباً وضعیت سلامتی و زندگی بیمار را به‌خوبی بررسی می‌کند.

پزشک عمومی می‌تواند شنونده خوبی باشد و در برخورد با افرادی که مشکل دارند تجربه دارد.

 

پزشک عمومی وظیفه دارد اسرار شما را حفظ کند و بنابراین مجاز نیست بدون رضایت شما، یا اگر خطری برای آسیب مستقیم کسی وجود ندارد، هرگونه اطلاعاتی را درباره شما با دیگران به اشتراک بگذارد. پزشکان عمومی می‌توانند در صورت لزوم، مترجمی را معرفی کنند.

پزشک عمومی می‌تواند در صورت لزوم، شما را به خدمات بهداشتی تخصصی ارجاع دهد، یا شما را ازآژانس‌های دیگری مطلع کند که به شما کمک می‌کنند و نیازی به مراجعه ندارند – مانند پناهگاه‌های بحران، دفاتر رفاه خانواده و غیره. هنگامی که شما از خدمات بهداشتی تخصصی یا انواع دیگر خدمات کمک دریافت می‌کنید، پزشک عمومی شما وظیفه هماهنگی، ارزیابی و پیگیری را بر عهده دارد.

طرح پزشکان عمومی بخشی از خدمات بهداشت عمومی است و شما فقط یک سهم قانونی و ناچیز را از هزینه پرداخت می‌کنید.

در سایت helsenorge.no می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد پزشک عمومی خود بیابید.