Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay dinutvei.no?

somali

Ku soo dhawow hagida qaranka Norweejiyaan oo ka caawiyo adeegyada, warbixinta iyo taqasuska kufsiga, xad gudubka kale ee galmada iyo rabshada oo xiriiro dhow.

Dinutvei.no waxay rabtaa inay caawiso:

  • kuwa la kulmay ama ay horaan u gaartay xadgudubka galmada ama rabshada oo xiriir dhow.
  • kuwa u keenay dadka kale rabshad ama xadgudub.
  • qoyska, saaxibada iyo dadka kale ee daryeelo iyo u baahan caawin iyo tallo.
  • xirfadlayaasha iyo hay’adaha.

Websaydka wuxuu siiyaa dadka weyn oo kuma jiraan carruurta iyo dhalinta ka hooseeyo 16. Waxaan si kastaba rajeyneynaa in da’yarta qaar ay ka faa’idi karaan warbixinteena.

Haddii aad tahay canug ama dhalinyaro ama aad qabtid su’aalo la xiriirto carruurta ama dhalinyarada, waxaan ku talineynaa websaydka ung.no (Noorweeyaan kaliya) ama 116 111 Qadka gurmadka ee loogu tallogalay carruurta iyo dhalinyarada (oo lagu heli karo dhoor luuqadood).

Maxaad ka heleysaa dinutvei.no?

Waxaan rabnaa inaan ku caawino qof walba oo aan laga eegin jinsiga, da’da, qowmiyada, awooda shaqada iyo booska siyaasada iyo diinta. Waxaad ka heleysaa warbixin wax ku ool ah iyo taqasusnimada ugu dambeeyay.

Adeega Onleeka Su’aasha iyo Jawaabta

Ma haysaa wax su’aalo ah ee ku saabsan xadgudubka galmada ama rabshada oo xiriir dhow ah? Waxaad noogu weydiin kartaa si qarsoodi ah adeega Su’aalahaaga iyo Jawaabaha si onleen ah. Waxaad noogu soo qori kartaa af Ingiriis haddii aadan ku hadlin af Norweeyaan. Xaaladaan, waxaan ku soo jawaabeynaa af Ingiriis. 

Maxaa la fasiray?

Waxaan kowdii fasirnay warbixinta la xiriirto halka laga raadiyo caawin. Intaas waxaa dheer, waxaan fasirnay qodobada qaar ee xiisaha leh. 

Howlgalka

Dinutvei.no waxay ka qeyb tahay dadaalka Dowlada Noorweeyaanka ah ee looga hortago rabshada xiriirada dhow. Websaydka waxaa maamulo Xarunta Noorweeyaanka ee Daraasadaha Rabshada iyo Murugada Naxdinta (NKVTS) oo waxaa maalgeliyay Wasaarada Cadaalada iyo Amniga Dadweynaha.