Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Czy jesteś ofiarą przemocy lub napaści? Co może zaoferować Ci przychodnia dziecięca lub szkolna służba zdrowia?

Snakk med skolehelsetjenesten eller helsestasjonen om vold og overgrep

Czy jesteś ofiarą napaści lub doświadczasz przemocy w domu? Przychodnia dziecięca i szkolna służba zdrowia to dobrowolna i bezpłatna opieka dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 20 lat, oraz dla rodziców i przyszłych rodziców. Jest to również dobre miejsce na porozmawianie o problemach.

Przychodnia dziecięca i szkolna służba zdrowia zapewniają badania kontrolne, szczepienia, wizyty domowe oraz porady zdrowotne. Istotną częścią pracy tych jednostek jest zapobieganie przemocy i napaści na tle seksualnym, w tym okaleczaniu żeńskich narządów płciowych i przemocy w imię honoru. Przychodnia dziecięca i szkolna służba zdrowia oferują pomoc osobom prywatnym, rodzinom i grupom.

Przychodnie dziecięce/szkolna służba zdrowia ściśle współpracują z innymi jednostkami służby zdrowia i mogą również pomóc w uzyskania skierowania, przeprowadzeniu badań kontrolnych i nawiązania kontaktu z innymi jednostkami udzielającymi pomocy. Współpraca ze szkołami i rodzicami może mieć również istotne znaczenie dla przychodni dla młodzieży, jednak to od Ciebie zależy, czy placówka ta będzie współpracować z innymi stronami.

SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ:

Lekarz i pielęgniarka środowiskowa będą dostępni w większości lokalizacji, natomiast w pozostałych jednostkach będzie można również skorzystać z usług położnych, psychologów lub innych specjalistów. Personel jest zobowiązany do zachowania poufności, w związku z czym nie może ujawniać informacji na Twój temat innym osobom bez Twojej zgody, lub w sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. Przychodnie dziecięce/szkolna służba zdrowia oferują usługi tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Przychodnia dla młodzieży

Przychodnie dla młodzieży są placówkami uzupełniającymi dla szkolnej służby zdrowia. Pomoc ta jest skierowana do młodzieży poniżej 20 roku życia. Jednak niektóre władze lokalne rozszerzyły zakres usług kierując je do młodzieży do 24 roku życia. Przychodnie dla młodzieży są przeznaczone dla młodych ludzi, którzy chcą porozmawiać z osobą dorosłą, zarówno o poważnych, jak i drobnych problemach. Przychodnia zapewnia porady, wskazówki, badania i leczenie przystosowane do potrzeb młodych ludzi i na ich warunkach.

Młodzież, która nie uczęszcza do szkoły, może również korzystać z pomocy oferowanej przez przychodnię.

Przychodnie dla młodzieży są przeznaczone dla młodych ludzi, którzy chcą porozmawiać z osobą dorosłą, zarówno o poważnych, jak i drobnych problemach.

Opieka w okresie ciąży

Opieka w okresie ciąży oraz nad rodziną i noworodkiem po rozwiązaniu stanową również ważną część usług świadczonych przez przychodnie dla młodzieży. Przychodnie udzielają młodym kobietom i przyszłym rodzicom informacji oraz porad dotyczących związków i rodzicielstwa. W ramach opieki w okresie ciąży, pracownicy służby zdrowia są zachęcani do zadawania kobietom oczekującym dziecka pytań na temat przemocy – zarówno przypadków, które miały miejsce w przeszłości, jak i aktualnych. W związku z tym przychodnia jest miejscem, w którym możesz przejąć inicjatywę i porozmawiać o przemocy, jeżeli przykładowo Ty i/lub Twoje dzieci jesteście jej ofiarami.

Przychodnie udzielają również pomocy osobom, które mają problemy z panowaniem nad swoimi emocjami, są agresywne i dopuszczają się przemocy..

Przychodnie te są częścią publicznej służby zdrowia.


Lista przychodni i jednostek szkolnej służby zdrowia jest dostępna na stronie internetowej władz lokalnych.

Pomoc w znalezieniu przychodni